Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Impressie AV

Op vrijdag 18 november zijn in Ede de ledenvergaderingen gehouden van zowel de Unie van Baptisten Gemeenten als van de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten. Een gedenkwaardige dag in het proces richting samensmelting van Unie en ABC. 

’s Middags was er een gezamenlijk programma met een lezing van Evert Jan Ouweneel en een gedenkwaardige viering van het Heilig Avondmaal. Na een lange periode van overleg is er een basis gelegd voor een gezamenlijke toekomst van Unie en ABC.

Blijven verenigen

Gepassioneerd riep Ouweneel op, om weer als priesters en profeten te zijn en met kalmte de stormachtige ontwikkelingen in de huidige wereld tegemoet te treden. Naast alle veranderingen, waar we steeds minder invloed op lijken te hebben, verdwijnt geloof als een van de verbindende factoren. Een passend moment voor Christenen om hun houding niet te laten bepalen door angsten, maar vertrouwen te tonen in de levende God en troost te brengen bij ieder die lijdt onder onrecht.

Een van de tips uit het verhaal van Ouweneel is om te ‘blijven verenigen’, dus met vereende krachten een profetisch statement te maken in de huidige storm. Dat sluit aan bij de ontwikkelingen tussen beide kerkgenootschappen, die hun samenwerking de komende jaren willen intensiveren. Zo willen zij naar elkaar toegroeien om als eenheid een krachtig geluid te laten horen in maatschappij en wereld.

Dat gebeurt ook door gemeentestichting, waarover praktijkverhalen zijn gebundeld in een nieuw deel van de Baptistica-reeks, dat door Oeds Blok werd gepresenteerd. In regionale gespreksgroepen was er vervolgens gelegenheid voor nadere kennismaking, waarbij gemeenten zich aan elkaar presenteerden en in gesprek gingen. Het samen vieren van het Heilig Avondmaal, gevolgd door praises en groepsgebed, vormde het hoogtepunt van deze middag.

Identiteit

16 11 AV04

’s Morgens hadden de Uniegemeenten al hun najaarsvergadering gehouden, waarbij gesproken werd over identiteit en de herkenbare aspecten daarvan in verschillende gemeenten. Henk Bakker gaf een toelichting over de gesprekken met mensen van Unie en ABC, die meer bleken op te leveren dan alleen dit document: het proces op zich was ook waardevol. Uit reacties ter vergadering bleek, dat de ‘beschrijvende vorm’ algemeen werd gewaardeerd; volgens Bakker is de tekst “hard in de kern, maar aan de randen poreus”. Vanuit gemeenten werd vooral gevraagd om dit document verder te ontwikkelen en te gebruiken bij het herkennen van eigen – en gezamenlijke identiteit.

Daarnaast vergaderden de gemeenten over een voorstel, om zich aan te sluiten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) en daarmee te zorgen voor een professionele behandeling van eventuele klachten over ongewenst gedrag. Uit de jaarplannen blijkt, dat de verdere samenwerking tussen Unie en ABC bij iedereen hoog op de agenda staat en dat ook de verbouwing van - en verhuizing naar de Herdenkingskerk de nodige aandacht zal vragen. Verder kwam de evaluatie van de doorontwikkeling aan de orde, waarbij in de afgelopen jaren de Unie-organisatie is getransformeerd naar een moderne en flexibele organisatie. Die veranderingen zorgen voor structurele kostenverlaging, zodat de contributie voor het nieuwe jaar is verlaagd. Dat werd door de gemeenten in dank aanvaard, al vertoont de begroting nu een klein tekort.

Inrichting AV

16 11 AV03Het was een goede Algemene Vergadering, die door de gezamenlijke middagbijeenkomst gedenkwaardig werd. Zo’n opzet lijkt voor herhaling vatbaar, maar die conclusie loopt wellicht vooruit op de aanpak door de nieuwe AV-werkgroep, die in de komende jaren kijkt naar het proces van besluitvorming en visievorming, de vormgeving van de samenkomst en de ruimte voor geloofsontmoeting. Uitgangspunt is de jongere generatie daarbij meer te betrekken en rekening te houden met nieuwe groepen, zoals migrantengemeenten, die nu ook deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap.

Bert Middelkamp

* Een fotoverslag volgt binnenkort! * 

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2017 03

Twitter

Woensdag was de Najaars Algemene Vergadering in Amsterdam. Op de website staat nu een impressie van wat daar zoal i… twitter.com/i/web/status/9…

2 dagen geleden

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024