Niet alleen de kerk van de toekomst...

Jongeren

...maar ook de kerk van nu!

What's going on?

What's going on?

Meet & Greet

Meet & Greet

Yes we can!

Yes we can!

Questions & Answers

Questions & Answers

What's going on?

Naast het gezin, zijn jeugdwerkers een belangrijke schakel om Jezus te laten zien aan de jongeren en kunnen zij ouders en de gemeente ondersteunen bij deze taak. Net als Paulus doorgaf wat Hij van God kreeg (1Kor.15:2), kunnen we daarbij 'alleen' doorgeven wat we van God hebben gekregen en zo laten zien dat iedereen waardevol is in Gods ogen en in Gods Koninkrijk.

Misschien heb je een inspirerende gemeente of inspirerende vrienden. Misschien zijn de jongeren zelf jouw belangrijkste inspiratiebron. God wil ons geven wat we nodig hebben. En misschien staat hier wel iets speciaal voor jou. 

Mail ons gerust met ideeën en tips. Dat kan onder meer zijn op het gebied van ervaringen, boeken en methodiek. Als het je niet lukt om 'in real life' bij een inspiratiemoment te zijn, laat het ons weten. Misschien kunnen we persoonlijk onze inspiratie delen zodat ons jeugdwerk en onze jongeren ermee worden gediend.
 

Innov8 Conferentie 16 en 17 mei 2017

Naast het algemene trainingsevent van Youth For Christ voor elke jeugdwerker is er nog een must voor de professionele jeugdwerker: alles wat met Innov8 te maken heeft. Innov8 is de jeugdwerk-afdeling van Missie Nederland waar diverse kerken bij aan zijn gesloten. Dit jaar zal er een tweedaagse conferentie zijn op 16 en 17 mei in Hotel Belmont in Lunteren. Ook enkele jeugdwerkers uit Baptistengemeenten zijn erbij. Hier vind je meer info over de conferentie en vind je het programma en opgaveformulier. Wil je achteraf bijgepraat worden door onze jeugdwerker, dan kun je dat hier laten weten. 


 Workshop 'Groentjes' - intergeneratieve gemeente 20 mei 2017

Tijdens de Algemene Vergadering in Kampen wordt er een workshop gehouden over project 'Groentjes'. Met het project Groentjes wil de Unie van baptistengemeenten twee dingen bereiken:

  1. Visie en beleid te ontwikkelen t.a.v. vergrijzende Baptisten Gemeenten in Nederland
  2. Stimulans van intergeneratieve contacten binnen Baptisten Gemeenten

Ouderenwerker Wout Huizing en jeugdwerker Ronald van den Oever hebben dit project samen uitgevoerd, waarbij voor Wout de nadruk lag op punt 1 en voor Ronald de nadruk lag op punt 2: hoe kunnen we een positieve en duurzame bijdrage leveren om de relaties tussen jong en oud te stimuleren in de gemeente? Fase 1 is nu afgerond en de conclusies zijn getrokken. Fase 2 zit nu in de fase van concrete ideeën voor beleid, visie en werkvormen. De veelheid aan ideeën vragen nog om uitwerking in ‘best practices’ en zullen in het volgende seizoen op een toegankelijke manier worden gepresenteerd op de website.

Op de Algemene Vergadering zal Ronald een workshop houden waarin hij zijn voorlopige bevindingen zal delen. Daarbij is hij ook benieuwd wat er zoal is gedaan aan intergenerativiteit binnen gemeenten. Wat ging er goed en welke lessen zijn er getrokken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat vanuit een veelheid aan ideeën, de gemeenten aan de slag zullen gaan op het niveau van visie, beleid, organisatie en concrete werkvormen. Door de terugkoppeling van deze inzet kunnen we elkaar inspireren om positief en duurzaam vorm te geven aan een intergeneratieve gemeente. Daarbij is het voorlopige uitgangspunt dat een intergeneratieve gemeente past bij Gods plan (Ef.3:18-21) en vraagt om een intergeneratieve cultuur in de gemeente. Hoe je kunt bouwen aan deze cultuur is het centrale thema van de workshop. Maar ook buiten de Algemene Vergadering kun je Ronald vragen over intergeneratieve gemeente. Laat dan hier je bericht achter.


EO Jongerendag 10 juni 2017

De 43ste editie van de EO Jongerendag wordt weer gehouden in Het Gelredome in Arnhem en zal gaan over het thema 'Fear Not!': God kent je angsten, hij is bij je en biedt je een hoopvolle toekomst. Klik hier voor meer info


LEF-Navigators 2016-2018

 MG 8335

Op dit moment lopen er twee trajecten over learning communities voor jeugdwerkers van LEF-Navigators. Hier nemen diverse teams met jongerenwerkers uit diverse kerken deel aan een tweejarig traject over discipelschap en missie rondom de vraag: 'hoe kan ik elke dag met de mensen om mij heen leerling van Jezus zijn en vanuit het goede nieuws van Jezus het verschil maken in mijn omgeving.

Ook Baptistengemeenten Harderwijk en Veenendaal zullen deelnemen aan dit leerzame en inspirerende seminar. LEF-Navigators geeft je inspiratie voor discipelschap en missie in je jongerenwerk en begeleidt elk team ook naar concrete plannen voor het eigen jongerenwerk. Het blijft niet bij praten alleen. 

Mocht je interesse hebben neem gerust contact op met ons. Er is komende seminar weer gelegenheid om mee te kijken en te proeven zodat je een goede indruk kunt krijgen of dit iets is voor het jongerenwerk in jouw gemeente. Komend seizoen is er weer kans om in te stappen.

Inmiddels zijn nu twee trajecten van LEF Navigators afgerond waarin jongerenwerkers 2 jaar met elkaar optrekken en leren over wat discipelschap en missie kunnen betekenen voor het lokale jongerenwerk. Vanuit de Unie van Baptisten hebben we meegedaan met 5 jongerenwerkers uit diverse baptistengemeenten (Ede, Veenendaal, Arnhem-Centrum, Anrhem-Zuid, Drachten) Dit afgelopen seizoen heeft  het traject afgerond met een groep jongerenwerkers uit de gemeente. Op dit moment doen BG Veenendaal, BG Harderwijk en BG Drachten nog mee met een groep locale jongerenwerkers. Het is een flinke tijdsinvestering, maar de ervaringen van de deelnemers zijn zeer positief. Lees de verslagen in Baptisten.nu 16-03 p.14-17.

Wil je meer informatie, check de website. Wij vertellen je ook graag over de ervaringen met jongerenwerkers die het traject hebben afgerond. Laat het ons hier weten! 

What was going on?

European Baptist Youth- and Children Conference - Vienna 2017

Van Woensdag 22 tot zaterdag 25 maart namen jeugdwerkers uit 25 landen in Europa en daarbuiten deel aan onze jaarlijkse conferentie. Niet alleen de Europese landen deden mee, maar ook landen als Israel, Libanon, Oekraïne, Moldavië en Georgië. Vanuit Nederland was ik gekomen met Judy Lok, Simone Zijderveld. We werden verwelkomd door de Baptistengemeente in Wenen. Het gebouw was een voormalige Sissie-balzaal en stond nog volop in de stijgers. Maar het was een dynamische- en sfeervolle plek waar de kerk hun activiteiten deed en veel vluchtelingen een plek hadden.

EBYC 2017

Dit keer was het in samenwerking met European Baptist Mission en was het thema van de conferentie: 'rEVOLution! Reshaping Discipleship, Church and Mission for all Generations!' De rector van de International Baptist Theological School Stuart Blythe leidde ons door dit thema en riep ons op om kerk, missie en discipleschap te integreren in ons dagelijks leven. De gemeente is een gemeenschap van vrienden die zich ook richt op vriendschappen buiten de kerk. Zo werd Jezus door religieuzen ook een vriend van 'zondaren' genoemd. Als we telkens tot Jezus terugkeren om onszelf te verniewen, kunnen we in Gods kracht de weg van Jezus gaan door recht te doen en op te komen voor zwakkeren in de samenleving. Als voorbeeld gebruikte Stuart de biografie van Athol Gill, een baptisten theoloog die in zijn leven liet zien wat dit betekende door de oprichting van het House of Freedom. Ook verwees hij veel naar het werk van missiologen Michael Frost en Alan Hirsch. Maar er was ook veel voorbeeld om ons heen van een kerk die zich actief inzet voor de vluchtelingen. Er was veel tijd om ervaringen uit te wisselen en voor elkaar te bidden. Ook werd er verslag gedaan over het kinderwerk in de vluchtelingenkampen in Syrië en over de Jeugdevents in Oekraïne. In de resoluties werd opgeroepen om onze opvattingen over de christelijke praktijk aan te passen naar het voorbeeld van Jezus om zo met elkaar zijn leerlingen te zijn, vrienden van elkaar en ons verbinden met Gods missie als getuigen van zijn liefde en waarheid in deze wereld. Na deze bijzondere conferentie gingen we weer geïnspireerd naar huis.  Voor meer info zie het volledige verslag of stel je vraag hier.


10 november: Innov8 - 'Research and React'

In één dag bijgepraat over actuele onderzoeken over jeugd en kerk? Op deze dag presenteerden 12 onderzoekers hun onderzoeken en was er ruimte voor discussie over de toepasbaarheid van deze uitkomsten voor het jongerenwerk in de kerk. Een unieke gelegenheid om als jongerenwerker weer helemaal op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Hier vind je meer info over de dag. Mocht je niet bij zijn geweest en toch alles willen weten, laat het hier dan even weten. 


16-18 September: YFC Trainingsevent in Driebergen

Dit keer werd het Trainingsevent gecombineerd met een eenmaligjubileumfestivalvanwege 70 jaar Youth For Christ.  Op 'De Lindenhorst' in Driebergen was er een breed programma aan workshops, sprekers, muziek en nog veel meer. Er stond een grote tent die je weer even terugbracht in de sfeer van het Flevofestival. Checkhierhet filmpje met de info ofhierhet filmpje met een festival rondleiding door Bram Reebergen.

 

Uitgangspunten

Onze uitgangspunten voor kwalitatief jongerenwerk zijn:

  • Jezus roept en helpt ons - gebed is onze motor en de bijbel onze wegwijzer
  • Het jongerenwerk is teamwerk - verschillende talenten en één visie/doel
  • De relatie met de jongere staat centraal - gericht luisteren en aansluiten bij je jongeren
  • Een veilig leerklimaat - in een prettige sfeer leren over het leven met God
  • Kwalitatief onderwijs - leeftijdsgevoelig, theologisch verantwoord en praktisch waardevol
  • De thuisgezinnen zijn van grote invloed - contactleggen, luisteren, informeren
  • De verbinding met andere generaties in de gemeente - elkaar inspireren
  • Gericht op Gods missie met onze wereld en zijn Koninkrijk waar liefde heerst.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024