Come walk with us, the journey is long - verkenning van de belichaming van waarden in Urban Expression gemeenten

Voor u ligt het onderzoeksrapport van mijn onderzoek naar geloofsreizen bij Urban Expression. Urban Expression is een missionaire instelling die zich focust op incarnele missie, contextuele kerkplanting en creatieve uitingen van gemeenten in stadsomgevingen, onder de armen en met mensen uit de marges van de samenleving. Hierbij werken ze liever vanuit waarden dan vanuit modellen en het is de belichaming van (sommige van) deze waarden waar naar gekeken is.

Het verhaal van gebed - een onderzoek naar gebed en baptistenidentiteit

Deze masterscriptie onderzoekt de relatie tussen het verhaal van gebed (als bijdrager aan de gemeenschappelijke hermeneutische convictie) in twee baptistengemeenten (één ‘lage’ gemeente en één ‘hoge’ gemeente) in Nederland en baptistenidentiteit, door liturgische studie (theologie van liturgie) te doen. Er komt naar voren dat elke baptistengemeente haar eigen verhaal van gebed heeft en dat elke gemeente op haar eigen manier bijdraagt aan de baptistenidentiteit.

Klik hier om het onderzoek te lezen.

Mattias Rouw heeft dit onderzoek in 2013 gedaan in het kader van het afronden van een master Theologie aan de Universiteit Utrecht.

Shaping a culture of communal discernment (het vormen van een cultuur van samen onderscheiden)

In mijn werk in en voor gemeenten kom ik vaak de vraag tegen ‘hoe kunnen we samen zoeken naar de weg van de Heer in deze situatie?’,  ‘hoe kunnen we onderscheiden waar het echt om gaat?’ ‘hoe kunnen we op zo’n manier vorm geven aan gemeentevergaderingen dat we daar echt samen zoeken naar Gods wil?’ Zeer boeiende vragen die raken aan de kern van de manier waarop veel Baptistengemeenten gemeente willen zijn.

De Bijbel en de prediking als uiting van identiteit? (2)

In baptistengemeenten staan Christus en de Bijbel centraal! In onze eerste blog introduceerden wij ons onderzoek naar hoe prediking en Bijbelgebruik een uitdrukking vormen van de identiteit van baptistengemeenten. In dit bericht willen wij u verder meenemen op onze speurtocht.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024