Wie geneest de dokter?

Een huisarts die naar zelf naar de dokter gaat? Vaak worden de klachten weggewuifd en blijkt de stap naar hulp te groot. Hoe zit dat bij hen die geestelijke zorg verlenen, bij voorgangers in het bijzonder? Een klein onderzoek binnen het Nederlands Baptisme: de voorgangers van de Unie van Baptistengemeenten.

Hier kunt u het hele verslag van dit onderzoek vinden.

Arjen Kwantes studeert aan het Baptisten Seminarium en start dit jaar met de master Geestelijk Verzorger aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Geleerd en geleefd: narratief onderzoek naar het geleefde geloof van studenten van het Baptisten Seminarium

In het voorjaar van 2016 deed Marijn Vlasblom onderzoek naar concrete ervaringen van discipelschap van seminarium-studenten. Een van de adagia van het seminarium luidt dat men het geleerde en geleefde geloof bij elkaar wil houden. Eén van de leerlijnen van het nieuwe curriculum is ‘discipelschap’, waarin dit adagium ook moet worden gewaarborgd. Een spannende vraag is in hoeverre daar sprake van is? Hoe geven studenten van het seminarium eigenlijk vorm aan discipelschap in het dagelijks leven en speelt het seminarium hier een rol in? 

Methodiek

Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: een inventarisatieronde en twee momenten van dataverzameling. Het onderzoek is gestoeld op de onderzoeksmethodiek cPNI: Continuous Participatory Narrative Inquiry. De begeleiding van deze methodiek en het digitaal instrumentarium werden geleverd door StoryConnect, dat is gespecialiseerd in narratief onderzoek naar dergelijke complexe vraagstukken. Uiteindelijk kregen alle studenten de mogelijkheid om via een online Geleefd Geloof vertelsysteem concrete situaties te delen en vragen daarover te beantwoorden. Deze informatie werd geëvalueerd op basis van een aantal factoren, waaruit resultaten konden worden onttrokken.

Resultaten

In het onderzoek bleek de terminologie rondom discipelschap verwarring te scheppen: is het een modewoord of een wezenlijk element van de christelijke kerk? De verbinding tussen het seminarium en concrete situaties van geleefd geloof is empirisch gezien erg dun. Wél kan worden geconstateerd dat het seminarium bijdraagt aan het ‘theologisch kapitaal’ van studenten, dat hen in alledaagse situaties voor uitdagingen kan plaatsen die mogelijkheid scheppen om tegenculturele keuzes te maken die worden geïnspireerd vanuit het geleerde geloof. Op basis van deze constatering werd een model ontwikkeld rondom ervaringen van geleefd geloof, waaruit concrete aanbevelingen voortvloeiden richting het nieuwe curriculum.

Klik hier om de scriptie te downloaden

Muziek en morele ruimte

Inleiding
Eind 2015 heb ik in de vrije baptistengemeente de Fontein te Emmeloord een kleinschalig empirisch-contextueel onderzoek uitgevoerd naar de muziek in de gemeente. Wat namelijk opviel in de Fontein is dat er vrij verschillend wordt gereageerd op de zangdiensten. Waar sommige mensen enthousiast meedoen, lijkt een groot deel van de gemeente niet of nauwelijks te participeren in het gebeuren van muziek en zang. In het onderzoek heb ik geprobeerd te kijken waar deze ambivalente houding vandaan komt, hoe dit theologisch te evalueren valt en welke praktische handvatten ik aan zou kunnen reiken aan de oudsten van de gemeente om hier verder mee aan de slag te gaan.

Het zilveren fundament - een visie voor een ouder wordende kerk

In 2013 hebben Gerard Grit en Thomas Steenbergen voor hun opleiding Godsdienst Pastoraal Werk op de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek gedaan naar vergrijzing bij gemeenten van de Unie van Baptisten. Hier vindt u de resultaten van dit onderzoek.

Discipelschap als ‘meetbaar’ fenomeen?

Discipelschap is anno 2015 populair. Jaarthema’s vullen de gemeenten, prekenseries de kansel en boeken over discipelschap de boekenhandel, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Welke definities leven er? En als we weten wat het is, kunnen we het dan ook inzichtelijk maken? Misschien nog wel belangrijker: Wat gebeurd er eigenlijk in je gemeente als het gaat om discipelschap? En waarin verschillen onze woorden van discipelschap van onze daden? In deze premasterscriptie gaat Marijn Vlasblom op zoek naar een onderzoeksmethodiek die thematiek rondom discipelschap in een lokale gemeente inzichtelijk kan maken met behulp van narrativiteit. Meer weten? Klik hier voor de scriptie.

Marijn Vlasblom is werkzaam als onderwijscoördinator bij het seminarium. Met deze scriptie heeft hij zijn premaster op de Vrije Universiteit afgerond, met zijn masteronderzoek hoopt hij dieper in dit onderwerp te duiken.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024