Nieuwe verbond en belijdenisdoop

Liebrecht Hellinga is bezig met een promotieonderzoek met de titel 'Nieuwe Verbond en belijdenisdoop, aanzet tot een verbondstheologie vanuit baptistisch perspectief, uitgaande van Balthasar Hubmaier, Ulrich Zwingli, Johann Heinrich Bullinger en Pilgram Marbeck'. In het kader van dit onderzoek heeft hij een artikel geschreven dat u hier kunt vinden.

Naast zijn promotieonderzoek is Liebrecht Hellinga voorganger van Baptistengemeente Appingedam.

Cookie Control