Blijven ontwikkelen

Permanente Educatie

doel, begeleiding, financiering en registratie

"Er zijn grenzen"

Door: Arminius Instituut
Datum: Do 6 oktober 2016
Welke grenzen gelden er binnen het pastoraat en hoe ga je daar op integere, professionele wijze mee om?

Voor iedere pastor geldt dat blijvende aandacht nodig is voor zorgvuldig en grensbewakend pastoraat. In iedere pastorale relatie spelen immers, naast persoonlijke eigenschappen van de pastor en pastorant, complex verweven aspecten een rol, zoals machtsverschillen, intimiteit en seksualiteit, geheimhouding en codes die bepaald worden door de cultuur van een specifieke denominatie of gemeente. In pastorale ontmoetingen kunnen deze aspecten aan de orde zijn in het hier en nu van het gesprek of door de pastorant als onderwerp worden ingebracht vanuit meer of minder recente ervaringen met anderen.

Wat is de verantwoordelijkheid van de pastor als het gaat om situaties waarin deze aspecten een rol spelen? Hoe kan zij of hij zelf tijdens een gesprek de alertheid op grenzen vergroten? Wat moet de pastor doen als de pastorant haar of hem ervaringen met grensoverschrijdingen in kerkelijke kring toevertrouwt? En wat is in dit soort situaties “goed handelen”?

Informatie en opgave: http://www.arminiusinstituut.nl/activiteit/22

Links

 Onderstaande links verwijzen naar  aanbod van permanente educatie door de Unie en derden:

Instructie: Registreren permanente educatie

Aanmelden activiteit Permanente Educatie

Organiseert u een activiteit die interessant zou kunnen zijn voor de deelnemers van onze Permanente Educatie? Laat het ons weten en mogelijk plaatsen we uw activiteit in de schijnwerpers!

Grootte limiet voor elk bestand is 20.0 MB

    Snel bellen:

    Dienstencentrum: 020-2103023
    Seminarium: 020-2103024