Blijven ontwikkelen

Permanente Educatie

doel, begeleiding, financiering en registratie

Studiemiddag 'Amsterdam 1867'

Door: MissieNederland
Datum: woensdag 27/09
150 jaar na de wereldconferentie van de Evangelische Alliantie

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de wereldwijde Evangelische Alliantie haar vijfde algemene vergadering hield in de Parkzaal van het Wertheimpark in Amsterdam. Meer dan een week lang waren honderden vertegenwoordigers van kerken en theologische opleidingen uit heel de wereld bij elkaar om de roeping van en de uitdagingen voor de Kerk te bespreken in een tijd van internationale, religieuze en socio-economische onzekerheden. De bijeenkomst was zelfs een jaar uitgesteld vanwege het uitbreken van een burgeroorlog in Duitsland (1866) en een grote cholera-epidemie in Nederland. Op de agenda stonden dan ook naast theologische thema’s uit die tijd allerlei sociale kwesties zoals godsdienstvrijheid, onderwijs, nationalisme en oorlogvoering, maar ook filantropie en wereldzending.

De openingsviering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op zondag 18 augustus 1867 werd door meer dan 4000 mensen bijgewoond. De conferentie werd afgesloten met een gezamenlijke Avondmaalsviering in de grote Remonstrants Gereformeerde Kerk (nu De Rode Hoed), met drie galerijen, die tot de nok toe gevuld was. Talloze Nederlandse kopstukken waren aanwezig en gaven lezingen, zoals Groen van Prinsterer en de professoren Van Oosterzee en Doedes.

MissieNederland, de Nederlandse tak van deze wereldwijde beweging voor de eenheid van christenen over kerkmuren heen uit 1846 die onder de naam World Evangelical Alliance zo’n 600 miljoen christenen vertegenwoordigt, en de Stichting Réveil Archief, die zich bezighoudt met de internationale opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw, willen hier op woensdag 27 september 2017 aandacht aan geven tijdens een studiemiddag over de betekenis van die bijeenkomst.

Opgave hier!

Links

 Onderstaande links verwijzen naar  aanbod van permanente educatie door de Unie en derden:

Instructie: Registreren permanente educatie

Aanmelden activiteit Permanente Educatie

Organiseert u een activiteit die interessant zou kunnen zijn voor de deelnemers van onze Permanente Educatie? Laat het ons weten en mogelijk plaatsen we uw activiteit in de schijnwerpers!

Grootte limiet voor elk bestand is 20.0 MB

    Snel bellen:

    Dienstencentrum: 020-2103023
    Seminarium: 020-2103024