Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Syrië: Kindvriendelijke plaatsen

Kinderen zijn het grootste slachtoffer van de huidige crisis in het Midden-Oosten. Vele duizenden zijn gevlucht, als gevolg van de burgeroorlogen in Syrië en Irak. Ze hebben geen gewone kindertijd gehad. Op drie plaatsen (in de buurt van de Syrische steden Homs, Damascus en Hama) zetten lokale kerken zich in voor de opvang van kinderen in zogenaamde ‘kindvriendelijke plaatsen’: plekken waar wekelijks 200 kinderen kunnen spelen, groeien en de zorg van oorlog mogen vergeten. Plekken die veilig zijn!

Achtergrond van het project

‘Er zijn geen kinderen meer in mijn land: Zelfs een vierjarige kan u alles vertellen over de oorlog,’ merkt één van de partners van de Libanese Baptistenhulp (LSESD) op. Vluchtelingen in een land dat in oorlog is lopen trauma’s op, door het geweld, de voortdurende angst en het voortdurende verhuizen. Kinderen in het bijzonder zijn kwetsbaar voor allerlei lichamelijk, emotioneel en seksueel misbruik.
Het project ‘Kindvriendelijke plaatsen’ startte in 2014, in de buurt van het Syrische Homs. Sinds die tijd zijn er twee plekken bij gekomen. De plekken worden opgezet samen met lokale kerken. Op deze plekken komen dagelijks zo’n 60-80 kinderen in de leeftijd van 3-14 bij elkaar om kind te mogen zijn, te spelen en te leren. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen, en er wordt geprobeerd hen zoveel mogelijk een normale kindertijd te geven. Zo’n 50% van de Syrische kinderen gaat niet naar school – hoewel de kindvriendelijke plaatsen zelf geen school zijn, wordt er informeel wel onderwijs gegeven, en wordt gekeken welke mogelijkheden voor scholing er zijn.
 
Doel en financiering van dit project
Dit project werkt aan het opzetten en ondersteunen van ‘kindvriendelijke plaatsen’ (Child Friendly Spaces) in gebieden waar vluchtelingen leven in Syrië. De projectgelden worden gebruikt voor het trainen van goede coördinatoren, die in staat zijn om met hulp van vrijwilligers de ‘kindvriendelijke plaatsen’ op te zetten en begeleiden. Plaatsen waar kinderen opnieuw een soort kindertijd kunnen beleven, en beginnen te genezen van de gruweldaden die ze hebben meegemaakt. We hopen dit project in 2016 met een bedrag van € 7500,- te kunnen ondersteunen.

U kunt hier een Powerpoint-presentatie van dit project downloaden

Dit project is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en de Libanese Baptisten doen (zie ook www.lsesd.org).

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2017 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024