Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Gemeentestichting Geitenkamp

In augustus 2014 is in de wijk de Geitenkamp (Arnhem-Noord) een nieuw initiatief gestart. Dirk Jan, Vera en (kleine) Boaz Riphagen zijn hier gaan wonen en zullen zich de komende jaren voor de wijk gaan inzetten. Het doel is het vormen van een kleine christelijke gemeenschap van mensen uit de wijk. Het gaat daarbij om mensen die vaak geen enkele binding meer met de kerk hebben, en bovendien om een wijk die veelal bekend staat om de problemen die er zijn.

Ontwikkelingen
In het afgelopen jaar (2016) hebben Dirk-Jan en Vera veel tijd en energie gestoken in het verder opbouwen van relaties. Zo ging Dirk-Jan mee met een Geitenkamp familie-vakantie (voor ouders en kinderen), en werd Vera uitgenodigd om met verschillende moeders en dochters mee te gaan naar een Tina weekend in Duinrell. Deze kleine voorbeelden laten zien dat ze meer thuis raken in de netwerken die er zijn in de Geitenkamp. Ook worden relaties met andere christenen in de wijk verder verkend. Een andere belangrijke stap is de start met vieringen. Dirk-Jan vertelt er zelf over:

afb4Start vieringen 2.0
Onze vieringen organiseerden we tot nu toe met een klein groepje (5) bij ons thuis, maar sinds kort hebben we dat verplaatst naar het buurtcentrum en zijn we in de wijk gaan communiceren over deze nieuwe gemeenschap. Met z’n vijven hebben we nagedacht over visie en vorm voor de vieringen. Het was gaaf te merken dat we daarin eenheid ervaren. We willen hetzelfde voor de wijk; een gemeenschap die middenin de wijk staat en dus meedoet in de wijk. Open voor iedereen, waarbij we geloven als een weg zien, meer dan een vaststaand gegeven. Een groep die ruimte geeft voor ieders eigen ideeën en overtuigingen.  Een plek van ontmoeting en zorg voor elkaar, waarbij we elkaar willen versterken aan de hand van het voorbeeld van Jezus. We vinden het spannend, maar geloven dat het nu tijd is om deze volgende stap te zetten. We merken in onze omgeving dat een aantal mensen echt open staat voor het geloof en er behoefte aan heeft onderdeel te worden van een gemeenschap.  Het toekomstbeeld dat er langzaam een groep mag ontstaan waar mensen de liefde en blijdschap van God in hun leven mogen gaan ontdekken, geeft ons veel energie!

Financiering van dit project
Het project in Geitenkamp wordt gefinancierd vanuit de Unie, in nauwe samenwerking met een enkele omliggende gemeenten. Een groot deel van het project is daarmee gedekt. We hopen echter in de bredere Uniegemeenschap nog een bedrag van € 2500,- te ontvangen voor dit project.

Download hier een Powerpoint-presentatie van dit project

Meer weten? U kunt zich via www.dirkjanenvera.nl opgeven voor de nieuwsbrief van Dirk Jan en Vera.

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2017 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024