Kringen en diensten

Diensten en kringen vormen in veel gemeenten de kern van gemeente-zijn. Daar ontmoeten we elkaar. Tegelijk leven er veel vragen over diensten en kringen. Hoe geven we vorm aan de dienst? Welke liederen zingen we? Hoe kunnen we in preken aansluiten bij het leven van alledag? Wat als de samenwerking tussen alle betrokkenen bij diensten niet lekker loopt? Help ons kringenwerk loopt terug? Wat willen we eigenlijk met de kringen?

Graag gaan we met u in gesprek over diensten en kringen, we kunnen hierbij advies geven en toerusting in uw gemeente of regio aanbieden. Neem contact met ons op voor een gesprek.

Micha Cursus site 1024x711De Unie is verbonden aan Micha Nederland, een organisatie die zich inzet voor recht en gerechtigheid. De Michacursus is een mooi middel om het gesprek over dit thema aan te wakkeren. Hier leest u meer.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024