Unie- en ABC-gemeente dopen samen

Op 25 november hielden de Baptistengemeenten Alphen aan den Rijn-Noord (ABC) en Brunssum-Treebeek (Unie) gezamenlijk een doopdienst in Brunssum. Een verslag.

De dopeling is verbonden aan de gemeente in Alphen, maar de dienst is in Brunssum gehouden, waar de naaste familie woont. De Alphense voorganger Arno van Engelenburg heeft gedoopt en gesproken, de dopeling is als lid van de Alphense gemeente welkom geheten, de leiding van de dienst en de muzikale begeleiding waren in handen van de Brunssumse gemeente. Een behoorlijk aantal Alphenaren had de reis naar Brunssum ondernomen voor deze feestelijke dienst.

2018 11 Doop ABC Unie02Een doopdienst is altijd wel feestelijk. Iemand belijdt tenslotte Jezus Christus als zijn-haar Verlosser en Heer en maakt dat aan iedereen zichtbaar door zich te laten dopen. Deze keer was er eigenlijk ook een tweede belijdenis: de onderlinge verbondenheid tussen christenen die elkaar grotendeels niet kennen, was zó zichtbaar en voelbaar, dat het een dubbel feest mocht heten. Een getuigenis van eenheid, waarnaar Jezus in Johannes 17 zo verlangt in zijn hogepriesterlijk gebed en waar Paulus in 1 Korinthiërs 12 zoveel nadruk op legt.

Juist nu de leden van de ABC- en de Uniegemeenten er ongeveer twee weken eerder mee hebben ingestemd een traject te starten dat tot een fusie moet leiden, wordt op lokaal niveau de eenheid zó zichtbaar en voelbaar door deze volledig gezamenlijke dienst. Dat is zegen van God en – naar we hopen en bidden – een voorbode van hoe het kan zijn als de verschillen in structuur, organisatie en financiën tussen de beide gemeenschappen overbrugd worden.

Robert Bezemer, Arno van Engelenburg (beide uit Alphen aan den Rijn-Noord) en Roy Koedam (Brunssum-Treebeek)

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024