Om de (ontbijt)tafel met het pensioenfonds

Deze week schoof Unieraadslid Anne Mulder aan bij een bijeenkomst van het pensioenfonds dat de pensioenen van onze voorgangers en werkers regelt. Hier ging het over.

De Unie vertegenwoordigt de aangesloten gemeenten in diverse landelijke organen. Bij het CIO (contactorgaan kerken en overheid) bijvoorbeeld. Bij vraagstukken over onder andere ANBI, AVG en E-herkenning bij de Kamer van Koophandel. En zo zijn er meer organisaties te noemen waar de belangen van de gemeenten worden behartigd, zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daar zijn de pensioenen van onze voorgangers en werkers ondergebracht. Dit pensioenfonds nodigt sociale partners regelmatig uit voor een ontbijtsessie. Om te informeren, bij te praten en te discussiëren over allerlei pensioenonderwerpen.

Op woensdag 11 september was er weer zo’n ontbijtsessie. Half negen in Zeist is mooi op tijd, en de broodjes zijn prima. Onderwerpen waren de dekkingsgraad en het nabestaandenpensioen. Het was geen vrolijke bijeenkomst. En dat kwam door de boodschap dat de pensioenen – ook van de gepensioneerden – zeer waarschijnlijk vanaf 2020 worden gekort en waarschijnlijk het volgende jaar opnieuw. Er is druk overleg met Den Haag hoe dit kan worden beperkt, maar het lijkt niet te vermijden.

Verder is gesproken over het nabestaandenpensioen. Dat is meestal aan de lage kant, vaak onder bijstandsniveau. Er zijn varianten besproken om de inkomenssituatie van nabestaanden te verbeteren. Ook een variant met de uitkering van een aantal jaarsalarissen bij overlijden kwam voorbij. Dat is een variant die nu al door de Unie voor haar voorgangers wordt toegepast, waardoor 'onze' nabestaanden een veel betere financiële positie hebben dan de gemiddelde deelnemer van Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Anne Mulder
11 september 2019

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024