LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Wonen en werken in Servië

Het predikantsechtpaar Pier en Joke Meindertsma werkt in Servië onder Roma. Hun verlof kan vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. Via deze website vertellen ze alsnog over hun werk.

Jarenlang dienden wij, predikantsechtpaar Pier en Joke Meindertsma, in Baptistengemeenten (Heerenveen en Harlingen). Toch waagden we in 2017 de sprong naar Servië om te gaan werken onder Roma.

Hoe kwamen we daartoe?

Pier is twee keer namens de Baptisten Unie naar Boekarest geweest (in 2013 en 2015) om een week les te geven aan de Gypsy Smith school voor Romavoorgangers. Deze weken én een eerder bezoek aan Zuid-Afrika hebben het zendingsverlangen aangewakkerd. De keuze om speciaal onder de Roma te werken is mede uit de weken in Boekarest voortgekomen. Joke had al op jonge leeftijd het idee om ooit iets op het humanitaire vlak te doen in landen waar nood is.

Hoe werd de uitzending mogelijk?

We zijn uitgezonden door de Baptistengemeente in Harlingen. Onze uitzending wordt gefaciliteerd door de zendingsorganisatie Iteams-NL, die met name in de Balkan actief is. We zijn gezegend met een trouwe vriendenkring die met ons meeleeft, voor ons bidt en onze uitzending financieel mogelijk maakt.

Wat doen we in Servië?

Wij werken samen met de Evangelische gemeente 'Otvorena Vrata' (vertaald: Open Deuren) en de humanitaire stichting 'Tabita' in Novi Sad, de één na grootste stad van Servië (300.000 inwoners). Zowel de gemeente als de stichting werken met name onder de Roma en staan onder leiding van het Servische predikantsechtpaar Želimir en Branka Srnec. De gemeente 'Otvorena Vrata', hoewel maar klein, heeft drie missieposten opgezet. Ook daar worden kerkdiensten gehouden en vindt kinderwerk, bezoekwerk en humanitaire hulp plaats.

Bij Roma, een gediscrimineerde bevolkingsgroep in Servië, is vaak financiële nood. Sommigen hebben zelfs geen geld voor elektriciteit of medicijnen. Ze kloppen dan aan bij de kerk. Er is wijsheid nodig om te bepalen of het raadzaam is om op zo'n verzoek in te gaan. Wij hebben vanuit Nederland een klein hulpfonds kunnen opstarten. Ook langs deze weg kan, via stichting Tabita, af en toe financiële hulp worden geboden. Onze zendingsorganisatie Iteams-NL houdt toezicht op de besteding van de gelden.

 • Het Evangelie delen en ons leven (1 Thes. 2:8).
  Dat is ons motto. Nog belangrijker dan het oplossen van financiële zorgen vinden we het om mensen te bereiken met het Evangelie en hen vanuit Gods Woord te kunnen bemoedigen.
  Pier mag elke week het Woord delen in 'Otvorena Vrata' of in een van de missieposten. Dat levert voor ons beide veel persoonlijke contacten op, ook diepgaande contacten. Zo hebben we een nauwe band gekregen met een paar bijbelschool-studenten en de gezinnen waar ze mee oplopen. Daarbij mogen we ook wat begeleiding bieden. Maar ook buiten de kerkelijke kring komen mensen op ons pad die we kunnen steunen en bemoedigen en soms ook over het Evangelie kunnen vertellen.

 • Kinderwerk
  Joke mag in de verschillende gemeentes het kinderwerk helpen organiseren en voorbereidingen daarvoor doen. Ze schakelt daarbij ook Servische vrouwen en mannen in. Zo vindt overdracht plaats en bewogenheid en oog voor de kinderen. 

  2 Kinderwerk met Joke Meindertsma
  Niet alleen Joke maar ook Pier draagt bij aan het kinderwerk door zo mogelijk op zondagmorgen de muziek in de kindersamenkomst te begeleiden met daarbij ook nog een stukje toelichting. Pier heeft daarnaast inmiddels een heel aantal gitaarleerlingen die geregeld les van hem krijgen.

 • 3 Tuin educatie met Pier MeindertsmaTuin-educatie
  We hebben een volkstuin aangelegd bij een school die stichting 'Tabita' heeft opgezet voor Romakinderen. Op deze manier willen we kinderen iets bijbrengen over tuinieren in de hoop dat ze daar in hun verdere leven plezier en profijt van zullen hebben. Bij de tuinierlessen delen we ook altijd iets van Gods Woord.

Is de taal geen belemmering?

Servisch is lastig voor Nederlanders. We doen ons best om de taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Dat is immers van groot belang bij al onze contacten. We hebben er plezier in om er samen mee bezig te zijn. We maken vorderingen, maar zouden wel willen dat het sneller ging.

Bijzondere projecten

Afgelopen januari hebben we met plezier meegewerkt aan een vakantiebijbelweek in Novo Miloševo en op 29 februari en 1 maart aan een huwelijks- en opvoedingsconferentie in Novi Sad. Boeiend en afwisselend werk dus. We kijken dankbaar terug op de afgelopen 2,5 jaar. We worden telkens weer bemoedigd door Psalm 37 vers 5 : 'Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken'.

* Wilt u bidden voor Pier en Joke Meindertsma en hun werk in Servië? In het bijzonder nu zij de komende maanden niet volgens planning op verlof naar Nederland kunnen komen. *

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024