LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Creatief gemeente-zijn in coronatijd

Hoe doen gemeenten nog dingen in deze coronatijd? Regiocoördinator Gerard van der Schee deelt voorbeelden van creatief gemeente-zijn die hij ziet in zijn regio.

In mijn contacten als regiocoördinator met gemeenten in West-Nederland hoor en zie ik mooie dingen gebeuren.

  • Zo is onlangs in een oudstenvergadering in Parousia Woerden een nieuwe oudste ingezegend en is een filmverslag daarvan rondgestuurd naar de gemeente.
  • In Parousia Almere worden elementen voor de dienst vooraf opgenomen. Dat bood de mensen die het kindermoment verzorgen de kans een filmtruc toe te passen dat in huis A een tompouce werd gegeten en ook zo’n taartje zichtbaar werd doorgegeven aan een kind in huis B.
  • In CAMA Aalsmeer wordt de dienst rechtstreeks gevierd en dankzij zoom interactief gedaan, waardoor het gebruikelijke open gemeentegebed vorm kon krijgen.
  • Utrecht de Rank had de Paaspreek opgenomen op een mooi plekje in de natuur inclusief drone-opnames.
  • En vaak hoor ik dat kringen goede momenten hebben via digitale kanalen.

Kortom, naast dat de coronatijd ons gemeente-zijn beperkt, komen ook nieuwe talenten en mogelijkheden naar voren. De gemeente past zich aan, zoals dat in alle eeuwen steeds gebeurd is. Een teken van veerkracht en vitaliteit.  Bovendien helpt het ons om steeds terug te gaan naar de kern: Jezus volgen in alle omstandigheden, persoonlijk en samen.

Gerard van der Schee

Unie en ABC verzamelen meer informatie, adviezen en ideeën over het gemeente-zijn in coronatijd op deze pagina.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024