LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Extra Micha Zondag vanwege coronacrisis

Vanwege de coronacrisis heeft Micha Nederland een extra Micha Zondag in het leven geroepen. Met een gratis themapakket kunnen kerken hun dienst invullen rond het thema ‘Stilgezet. En hoe nu verder?’

Leidraad voor de dienst is Micha 6:8, de opdracht om recht te doen, trouw te betrachten en nederig te wandelen met God. “Corona zette veel mensen stil bij wat ze nu écht belangrijk vinden, wat de gevolgen zijn van hun levensstijl en de vraag of het ook anders kan,” vertelt Annemarthe Westerbeek van Micha Nederland. “Aan die bezinning willen wij graag een impuls geven. Daarom bieden we materiaal aan voor een online kerkdienst of een persoonlijk moment van bezinning thuis. Met een preekschets, liederen, gebeden, verwerkingsmateriaal en indringende verhalen over wereldwijde nood en hoop in tijden van corona. Want ja, de profeet Micha is er duidelijk over: het kan én moet anders!”

De landelijke datum voor deze extra Micha Zondag is 14 juni, maar het themapakket kan op elke willekeurige zondag gebruikt worden.

Het materiaal is gratis te downloaden op www.michazondag.nl.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024