Reilinglezing helaas uitgesteld

De Reilinglezing 2020, die op zondag 1 november zou worden gehouden in de Baptistengemeente Utrecht Silo, moet helaas worden uitgesteld vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

Aangezien de Reilinglezing niet onder de kerkdienst of religieuze bijeenkomst valt, geldt voor het hele gezelschap een limiet van dertig mensen (bij de kerkdienst is dat exclusief degenen die een taak hebben). In de praktijk betekent dit dat naast de sprekers, de moderatoren en de geluidstechnici/regie nog ongeveer twintig mensen in de zaal kunnen worden toegelaten. De raad van Silo vindt dat dit afbreuk doet aan het karakter van de Reilinglezing, die vooral een levendig debat tussen de sprekers en de zaal moet opleveren. Ook de livestream komt zonder dit debat niet tot zijn recht.

Silo laat weten dat wat hen betreft uitstel zeker geen afstel betekent. Wordt vervolgd dus!

Over de Reilinglezingen

Baptistengemeente Silo in Utrecht nam in 2009 het initiatief tot een Reilinglezing om de nagedachtenis aan Jannes Reiling te eren. Prof. dr. Jannes Reiling (1923-2005) was oprichter en rector van het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten van 1958 tot 1987 en gewoon hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit van Utrecht. Jannes Reiling was tot het einde van zijn leven prominent lid van Baptistengemeente Silo. De vorige Reilinglezing werd gehouden in 2016. Lees hier de teksten van eerdere Reilinglezingen terug. Jelle Horjus zou in de Reilinglezing van 2020 spreken over het onderwerp 'Baptisten en de tekenen des tijds'.  

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024