Online event rond start leerplatform

Donderdag 5 november wordt het digitale leerplatform voor oudsten officieel gelanceerd. Alle raadsleden van ABC- en Unie-gemeenten zijn van 19.30 tot 20.45 uur welkom om via een online start kennis te maken.

Het leerplatform is een online programma dat tot doel heeft om de leiding van lokale gemeenten te ondersteunen en te versterken, onder meer door nieuwe raadsleden een aantal basismodules te laten doorlopen en hen daarmee een goede start te geven. Naast deze basismodules worden er taakmodules aangeboden die raadsleden in hun specifieke taak ondersteunen (zoals voorzitter, secretaris en raadsleden met een bepaalde portefeuille/taakveld). Verder wordt het programma ingezet voor contact tussen raadsleden onderling en met de regiowerker. Het platform is ontwikkeld door het Regioteam van Unie en ABC en is het afgelopen jaar door een twintigtal gemeenten getest.

Uitnodiging

Bekijk hieronder een uitnodigingsfilmpje waarin Albrecht Boerrigter uitlegt wat de bedoeling is.

Programma van de avond

Het programma begint met een opening door Henk Bakker over geestelijk leiderschap. Vervolgens worden de basismodules van het leerplatform gepresenteerd. Na een korte break gaan de aanwezigen in digitale groepen uiteen, ingedeeld naar functie in de raad (zoals voorzitters, penningmeesters enzovoort). In de groepen wordt ingegaan op de invulling van de taakmodules van het leerplatform. Daarbij is nadrukkelijk ook ruimte voor de input van de deelnemers!

Meer informatie en aanmelden

  • Bekijk hier alvast een presentatie over het leerplatform
  • U kunt zich via dit formulier aanmelden voor het lanceerevent op 5 november.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024