Aanmelden voor leerplatform oudsten

Donderdag 5 november is het digitale leerplatform voor oudsten officieel gelanceerd, onder belangstelling van zo'n negentig online aanwezigen. Binnenkort starten de eerste modules. Aanmelden voor deze ronde kan tot 22 november.

Het leerplatform is een online programma dat tot doel heeft om de leiding van lokale gemeenten te ondersteunen en te versterken, onder meer door nieuwe raadsleden een aantal basismodules te laten doorlopen en hen daarmee een goede start te geven. Naast deze basismodules worden er taakmodules aangeboden die raadsleden in hun specifieke taak ondersteunen (zoals voorzitter, secretaris en raadsleden met een bepaalde portefeuille/taakveld). Verder wordt het programma ingezet voor contact tussen raadsleden onderling en met de regiowerker. Het platform is ontwikkeld door het Regioteam van Unie en ABC en is het afgelopen jaar door een twintigtal gemeenten getest.

Aanmelden voor eerste ronde

De zes basismodules zijn klaar. Binnenkort start een eerste ronde voor oudsten die hiermee aan de slag willen. De modules bestaan uit digitale lessen met informatie, oefeningen en vragen, die iedereen in een eigen tempo kan doorlopen. Hebt u zich nog niet aangemeld?  U vindt hier het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 22 november. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

  • Bekijk hier een presentatie over het leerplatform

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024