LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Ons nieuwe logo - wat zit erachter?

Nu Unie en ABC bestuurlijk fuseren treden ze de komende jaren (tot aan de juridische fusie) naar buiten onder de naam Unie-ABC. Bij deze nieuwe (tijdelijke) naam hoort ook een nieuw logo. Welke gedachten zitten erachter?

  • De druppelvorm verwijst naar de doop als kenmerkende eigenschap van baptistische gemeenten zoals Unie- en ABC-gemeenten.
  • De veelkleurigheid verwijst naar de diversiteit van de aangesloten gemeenten, die elkaar toch ook grotendeels overlappen.
  • Het kruis geeft aan dat Christus centraal staat in onze geloofsgemeenschap.
  • De kroon verwijst naar het koningschap van Jezus.
  • Brood en vis verwijzen naar de wonderbare spijziging. 

In het logo zijn symbolen uit de baptisten- en de CAMA-traditie bijeen gebracht. Brood en vis werden traditioneel veel binnen de Unie en in baptistengemeenten gebruikt, onder meer afgebeeld op het vroegere liedboek 'Lofzangen en gebeden' en bijvoorbeeld ook vaak op avondmaalskleden of op de kansel in gemeenten. Kruis en kroon komen beide voor in het wereldwijde logo van CAMA.

In januari hopen we een nieuwe gezamenlijke website te presenteren!

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024