LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

In Memoriam Arie van den Hoef

Arie van den Hoef, voormalig administrateur van de Unie van Baptistengemeenten, is op woensdag 23 december 2020 op tachtigjarige leeftijd overleden. Hij leed al geruime tijd aan prostaatkanker. Een in memoriam.

De dankdienst voor zijn leven werd geleid door ds. Regien Smit; Arie was lid van Baptistengemeente Utrecht Silo. De begrafenis heeft in besloten kring op 29 december plaatsgevonden.

Arie kwam in 1971 als penningmeester-administrateur in dienst van de Unie. Op zijn eerste werkdag kreeg Arie in de Vinkenhof - zoals zijn schoonzoon aangaf - ‘een potlood, een pen, een gummetje en wat papier voor zijn start bij de Unie’. En Arie redde zich daarmee en heeft vervolgens de Unie-gemeenschap tot aan zijn pensioen gediend. Naast zijn taak als administrateur van de Unie, was Arie jarenlang ook de administrateur van het Pensioen- en Invaliditeitsfonds (PIF) van de Unie en de Unie Bouwstichting (UBS).

Harrie Wijma, onder andere voormalig lid van de Unie Bouwstichting en goede vriend van Arie, sprak tijdens de dankdienst een in memoriam uit. We citeren hem:

“Het zal aan het eind van de jaren zeventig of begin 1980 geweest zijn dat ik br. van den Hoef (zo spraken we elkaar toen nog aan) heb leren kennen tijdens mijn aanwezigheid bij en deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Tijdens die vergaderingen kreeg ik veel bewondering voor hem, met name voor de wijze waarop hij zich manifesteerde en eigenlijk, naast de voorzitter, de regie van de AV in handen had. Als er weer een vragenronde kwam, n.a.v. een agendapunt en de vragenstellers daarvoor hun hand opstaken, was het Arie die de namen noemde en deze (soms fluisterend) doorgaf aan de voorzitter en gelijk aangaf welke gemeente de betreffende broeder of zuster vertegenwoordigde.

In mijn beleving, en ik denk bij vele anderen met mij, was Arie eigenlijk de Unie. Hij kende bijna iedereen, elke gemeente en wist heel veel. Had je vanuit de gemeente een vraag of kwam je met een probleem, Arie had het antwoord of kwam, als het enigszins kon, met een oplossing. Arie heeft zich met hart en ziel voor onze Unie-gemeenschap en de verschillende commissies ingezet, waarvoor alle waardering en zeker mijn complimenten.”

We sluiten ons aan bij deze complimenten voor Arie's jarenlange inzet voor de Unie-gemeenschap en wensen Antje en de kinderen sterkte en Gods troost toe.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024