LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Unie-ABC heeft een nieuwe website

Na de ledenvergadering in november 2020 hebben de aangesloten gemeenten ingestemd met een bestuurlijke fusie van Unie van Baptistengemeenten en ABC Gemeenten. Vanaf januari 2021 hebben we een gezamenlijke, nieuwe website.

Unie en ABC treden de komende jaren - tot aan de complete, juridische fusie - gezamenlijk naar buiten onder de naam Unie-ABC. De nieuwe website is dan ook te vinden op www.unie-abc.nl. Op deze website wordt voortaan actueel nieuws aangeboden. Ook vindt u er al veel informatie die voor beide geloofsgemeenschappen geldt. Er wordt nog aan gewerkt om alle informatie volledig over te zetten. Hoewel we nu op alle gebieden samenwerken, zijn nog niet alle afspraken en regelingen geharmoniseerd. Hier worden de komende jaren nog slagen in gemaakt. Waar dat van toepassing is, wordt op de nieuwe website soms nog terugverwezen naar de twee afzonderlijke websites www.baptisten.nl en www.abcgemeenten.nl. Deze websites blijven dus voorlopig nog online staan, maar worden niet meer aangevuld met nieuwe informatie.

Naar de nieuwe website

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024