Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Feest: 60 jaar Baptisten Seminarium

Het nieuwe collegejaar werd afgelopen vrijdag op extra feestelijke wijze geopend: het was tevens de viering van 60 jaar Baptisten Seminarium! Een verslag.

Een volle zaal, een groot aantal nieuwe studenten, de viering van het 60-jarig bestaan en een openingscollege dat verrassend opriep tot herwaardering van de biecht. Met die ingrediënten werd het nieuwe collegejaar van het Baptisten Seminarium afgelopen vrijdag feestelijk geopend.

De bijeenkomst in het Baptist House startte met het zingen van Opwekking 790: ‘God is mijn herder’, over de Herder die uitgaat voor de herders die op het Seminarium worden opgeleid. Vervolgens kon rector Teun van der Leer de aanwezigen melden dat het nieuwe seizoen van start gaat met maar liefst vijftien studenten voor de nieuwe Minor over Missionair Leiderschap en ruim twintig deelnemers aan de vernieuwde Sprekersroute. Ook worden twee nieuwe docenten aan het team toegevoegd: Hans Riphagen, al jaren werkzaam binnen de Unie, voor praktische theologie, en Hans Wulffraat, voorzitter van het College voor Onderwijs, Toerusting en Advies van de ABC-gemeenten, voor geestelijke begeleiding.

Geloven in de gemeente

Baptistica Reeks13Onderwijscoördinator Marijn Vlasblom presenteerde zijn boek ‘Geloven in de gemeente’, het dertiende deel in de Baptistica Reeks. Het gaat over de betekenis van de gemeente voor geloofservaringen in het dagelijks leven. Uit zijn Masteronderzoek bleek vorig jaar verrassend en verontrustend dat hier voor veel mensen nauwelijks een relatie ligt. In ‘Geloven in de gemeente’ buigt hij zich met verschillende collega’s over de vragen die hieruit volgen.

Het boek is hier te bestellen.

Terugblik op zes decennia

In 1958 werd het Baptisten Seminarium opgericht. In het kader van de zestigste verjaardag kwamen vijf oud-studenten uit de afgelopen zes decennia aan het woord. Zij antwoordden op vragen als: ‘Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd’, ‘Welke kwesties speelden er in jouw tijd’, ‘Wat wens je het Seminarium toe voor de toekomst’ en ‘Welk advies heb je voor de huidige studenten’. Dit leverde een boeiend overzicht van zestig jaar Seminarium op.

Bekijk het filmpje hier:

Zwakkelingen en prutsers

Het openingscollege, onder de titel ‘Zwakkelingen en prutsers: Ambt in een post-dominerende kerk’, werd verzorgd door Jan-Martijn Abrahamse. Hij promoveerde in januari op een studie naar het ambt van predikant. “Ambtstheologie is een verhaal over wat het betekent om predikant of voorganger te zijn”, zo begon hij. “En waar ik het over wil hebben, is wat het betekent om voorganger te zijn in een gemeenschap aan de rand van de samenleving. Een gemeenschap die al haar aanzien, al haar invloed op de samenleving ondertussen is verloren. Ik denk dat ‘zwakkelingen en prutsers’ daar nog het beste verhaal voor is.”

Hij zette uiteen dat onze tijd een wederopstanding meemaakt van autoritair leiderschap. Kenmerkend daarvoor is dat het zwakte uitbuit om de eigen positie te versterken. Tegenover sterke leiders – soms ook in kerken te vinden – staat de ambtstheologie zoals door Paulus in de Tweede Korintebrief uiteen wordt gezet. Abrahamse: “Paulus stak maar schril af bij de nieuwe leiders die met veel uiterlijk vertoon en retorische vaardigheden de Korintiërs hadden ingepakt. In tegenstelling tot deze ‘superapostelen’ was Paulus eerder een zwakkeling en een prutser. Maar in plaats van zich groot te maken, geeft hij nogmaals een opsomming van zijn gebrek aan succes, armoede en lijden. (…) En dan spreekt hij de bekende woorden: ‘Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid’. Dat is Paulus’ ambtstheologie.”

Paulus verbindt deze ambtstheologie heel concreet met de bediening van verzoening, betoogde Abrahamse. “’Namens Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen’. Zwakkelingen en prutsers leven immers van die verzoening.” Uit onderzoek blijkt dat ‘schuld’ nog altijd een dominante rol speelt in de samenleving. “Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust wat onze manier van leven kost: milieuvervuiling, ontbossing, uitbuiting van mensenlevens aan de andere kant van de wereld … En ook gekost heeft: kolonialisme, slavernij. Omdat we daarbij, met het verdwijnen van het christendom, tegelijk een verhaal van verzoening missen, zoeken we massaal naar zondebokken, iets of iemand om je schuld aan op te hangen: je moeilijke jeugd, je huwelijk, de joden, Marokkanen, de Haagse elite, het grootkapitaal.”

Sterke leiders stimuleren dit zoeken naar zondebokken, aldus Abrahamse. “Zij wijzen niet de weg van verzoening, maar van slachtofferschap. Het zwakke ambt daarentegen verheugt zich niet over het onrecht, maar verheugt zich in de waarheid. De bediening van verzoening vraagt in deze tijd daarom wellicht – en dat leg ik hier meteen bij u neer – om een herwaardering van de biecht. Dat is immers een van de meest concrete toepassingen van Christus’ verzoening in mensenlevens. En de autoriteit van het ambt is de verkondiging van vergeving. De biecht ontlast en geeft ruimte voor vernieuwde vreugde. (…) Niet dat de biecht het offer van Jezus overdoet, maar het is een vernieuwende toepassing van het verhaal van Christus op het leven van een mens.”

Bekijk de volledige lezing hier:

 Diplomering

Tot slot mochten docent Wout Huizing en rector Teun van der Leer acht diploma’s uitreiken aan Harold ten Cate, Aernout de Jong, Engel Leune, Martijn Nijhoff, Regien Smit, Eric Poelman, Maaike Landman en Bathseba Luttjeboer. Lammert Beuneker ontving een getuigschrift voor het voltooien van de Sprekersroute. Remko Ongersma reikte namens het College van Beroepbaarstellingen een algemene beroepbaarstelling uit aan Harold ten Cate en voorlopige beroepbaarstellingen aan Aernout de Jong, Martijn Nijhoff, Eric Poelman en Maaike Landman.

Gerdien Karssen, communicatiemedewerker

Foto's en video's: Marijn Vlasblom, onderwijscoördinator

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024