Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Zeer geachte heer Rutte...

Ook seminarium-rector Teun van der Leer ondertekent brief aan minister-president Rutte over situatie in Jemen.

 Tientallen leiders en afgezanten vanuit zeer diverse religieuze stromingen hebben premier Rutte opgeroepen om actie te ondernemen in Jemen. Ze richten zich tot minister-president met "een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen".

"Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden", schrijven de bestuurders van onder meer de Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland, de TU Kampen, TU Apeldoorn en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Zij vragen de regering om de strijdende partijen in Jemen te motiveren richting een onmiddellijk staakt-het-vuren.  Ook willen ze dat "het creëren van hongersnood als oorlogswapen wordt gestopt" en dat er een "veilige humanitaire corridor wordt gecreëerd voor de toevoer van voedsel en medicijnen naar de hongerende Jemenitische bevolking", zoals in VN-resolutie 2417 (2018) staat. Lees ook verder in het artikel van de NOS.

Ook Teun van der Leer, rector van het Baptisten Seminarium ondertekende de brief: "De situatie in Jemen is huiveringwekkend. Als de nood zo hoog is als daar, kunnen we als kerken niet zwijgend terzijde staan. Juist nu kunnen we de stem van het evangelie laten klinken om te pleiten voor hulp en ondersteuning."

Klik hier voor de brief (PDF)

Klik hier voor een petitie van het Rode Kruis

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024