LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Baptistenstudent uit Myanmar in Amsterdam

Theologiestudente Jubar uit Myanmar studeert in het kader van het programma Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit drie maanden in Amsterdam. Verschillende Unie-gemeenten maken dit mede mogelijk. 

In totaal veertien studenten zijn in september begonnen aan het Breuken en Bruggen-programma, waarbij theologiestudenten uit ontwikkelingslanden drie maanden aan de VU in Amsterdam komen studeren. Als Unie en Baptisten Seminarium ondersteunen en begeleiden we jaarlijks één van deze studenten.

Lees hier meer over onze betrokkenheid bij het programma.

Het programma Breuken en Bruggen (Bridging Gaps) is verbonden is aan het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (FRT VU/PThU). De studenten komen uit verschillende christelijke tradities – van pinkster tot Grieks-katholiek tot gereformeerd – en uit verschillende landen, namelijk uit Nigeria, Egypte, Malawi, Zuid-Afrika, Brazilië, Ecuador, Indonesië, Myanmar, India, Pakistan en Oekraïne.

19 10 Breuken en Bruggen 2019 2

Tot en met november zullen de studenten samen met Nederlandse studenten colleges volgen aan de PThU en de VU, onder supervisie van een begeleider vanuit PThU/VU werken aan een individueel onderzoek en door zogenaamde ‘exposure visits’ kennismaken met de Nederlandse maatschappij en kerk. 

Zo gaat het in ‘Bridging Gaps’ over drie bruggen:

  • Een brug tussen de culturen van de studenten onderling en de Nederlandse cultuur
  • Een brug tussen de academische wereld van de studenten en die aan de PThU en VU
  • Een brug tussen universiteit en maatschappij

Het programma richt zich op theologie die van meerwaarde is voor maatschappij en kerk. Theologie die bijdraagt aan een menswaardig leven voor iedereen. Op deze manier is het een doorvertaling van waar de Faculteit voor Religie en Theologie en de Protestantse Theologische Universiteit voor staan.

Het programma wordt mogelijk gemaakt door een brede alliantie van maatschappelijke en academische partners: Kerk in Actie, de VUvereniging, de Gereformeerde Zendingsbond, het Baptisten Seminarium, het Sormanifonds, de Stichting Catharina Halkes Fonds, het Luthers Genootschap en het Erasmusprogramma.

Lees hier meer over onze betrokkenheid bij het programma. 

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024