Daniël Drost cum laude gepromoveerd

Daniël Drost, docent aan het Baptisten Seminarium, is op 12 november cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Onder belangstelling van familie, vrienden, collega’s en anderen verdedigde hij met verve zijn proefschrift met de titel ‘Diaspora as Mission: John Howard Yoder, Jeremiah 29 and the Shape and Mission of the Church’.

“De tijd waarin we leven wordt regelmatig post-Christendom genoemd”, zei Drost in zijn inleiding. “De kerk wordt kleiner, minder invloedrijk en minder vanzelfsprekend in de Westerse cultuur. Sommigen zien dit vooral als een verlies. Anderen, zoals de Amerikaanse theoloog John Howard Yoder, zien dat anders. Yoder gebruikt de brief van Jeremia aan de ballingen in Babel (Jeremia 29) om te beschrijven hoe Gods volk, zowel jodendom als kerk, geroepen is om in de verstrooiing te leven. De sociale vorm die deze verstrooide gemeenschappen hebben functioneert als goed nieuws voor de maatschappij waar ze deel van uit maken. Dat is Yoders overtuiging. Ik heb onderzocht of dit theologisch gezien klopt en hoe dit er in de praktijk uit kan zien.”

19 11 Promotie Daniel Drost 2

Theologische vragen

Drost deed daarvoor theologisch onderzoek en stelde theologische vragen aan Yoders visie op kerk-zijn. Daarnaast onderzocht hij drie groepen en kerkjes die vanuit Yoders perspectief werken. Hij concludeerde onder meer “dat het hoog idealistische gehalte van Yoders visie op de kerk leidt tot allerlei grenzeloosheid, regelmatig resulterend in moeheid, burn-out en ontmoediging. Die grenzeloosheid is ook te zien in Yoders eigen leven, waarin hij vrouwen misbruikte vanuit het idee dat we in een nieuwe eschatologische tijd leven.” Een ander kritiekpunt is dat het idealisme en de gedrevenheid er gemakkelijk toe leiden dat kritische bevraging van die idealen of van de praktijk in de taboesfeer terechtkomt.

Positieve bevindingen

Er waren ook positieve bevindingen: “Deze vorm van kerk-zijn sluit nauw aan bij waar de kerk in West-Europa nu is, en moedigt aan om constructief in gesprek te gaan over basale vragen als: wat betekent het om kerk te zijn? En: wat kan de kerk bijdragen aan de samenleving?”

Kortom, concludeerde Drost, het is op zich een behulpzame visie om de kerk te zien als een beweging die als goed nieuws uitgestrooid wordt in de maatschappij, in plaats van nostalgisch te verlangen naar een herkerstening van onze cultuur. “Dat vraagt om hoop en idealen, maar ook de openheid om deze idealen te bevragen.”

19 11 Promotie Daniel Drost 3

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024