Pace! Evanghelia are Putere!

Fritz Kaiser en Maurits Luth waren in de derde week van november in Roemenië te vinden om les te geven op de Gypsy Smith School...

Pace! Evanghelia are Putere.

Deze groet en dit lied hebben ons begeleid in onze tijd in Roemenië. Wat een zegen en wat een voorrecht dat wij namens de unie van Baptistengemeente, en namens onze baptistengemeenten in Tweede Exloërmond, Valthermond en Lelystad naar Bukarest-Ferentari mochten afreizen.

Christenen in Roemenië begroeten elkaar niet met Goedemorgen of goedenavond, maar met Pace (of Pace shihar) wat vrede (of vrede en genade) betekend. Wat een mooie groet waarmee christenen elkaar begroeten. Dit zien we ook in de Bijbel terug dat christenen elkaar met vrede begroeten.

Wij volgen op vrijdag vanaf Amsterdam naar Bukarest waar we door Gabriel werden opgehaald en naar ons appartement gebracht werden dat bij het kerkgebouw in Ferentari hoort. We hoorden muziek uit het kerkgebouw komen en zijn gaan kijken en zagen hoe een groep jongeren voor de jeugdbijeenkomst op zaterdagmiddag aan het oefenen was.

Na een tijdje geluisterd te hebben zijn we naar de overkant van de straat gegaan waar ook een klein Baptistenkerkje staat en waar ook muziek vandaan kwam. Achteraf bleek dat daar en evangelisatie bijeenkomst werd gehouden. Deze begon om 20 uur en duurde tot middernacht. Daarna ging men nog kip eten. In deze vier uur durende bijeenkomst werd er veel muziek gemaakt die oorverdovend hart was. Een van de liederen die werden gezongen was Evanghelia are putere (Het evangelie geeft ons kracht). Een lied dat meteen ons hart trof en ons niet meer los liet. In dit lied wordt er over gezongen hoe het evangelie ons kracht geeft ook in de pijn en last van het leven. Wat sloot dit lied aan bij het onderwijs over de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het lied wordt vol overgave gezongen en bij het refrein wordt het woord are herhaald en daarbij de bijbel geheven: Hierin licht onze kracht. De muziek is niet alleen erg mooi maar je wordt er ook heel stil van.

Tijdens deze evangelisatie bijeenkomst werden er 10 preken gehouden, en waren ook kleine kinderen tot middernacht erbij. Het was opvallend om te zien (want we konden ze niet verstaan) hoe de sprekers het woord van God raakte.
Op zondag hebben we deze Roma Baptistenkerk opnieuw bezocht. Ook in deze zondagochtenddienst die twee uur duurde waren er zeven preken waarvan ds. Maurits Luth de zevende was. `s Middags hebben we samen met de voorzitter van de Roemeense Baptistenunie gegeten en veel uitgewisseld over de situatie in Roemenië en het werk onder de zigeuners.

Toen we op maandag van start gingen waren we dus al helemaal ondergedompeld in de Roemeense en in de Roma cultuur. Er waren over de week verdeeld elf studenten. Al snel merkten we dat ondanks het cultuurverschil wij één in Christus waren. Ds. Maurits Luth heeft een pastorale cursus gegeven en ds. Fritz Kaiser heeft de Filippenzen brief met hen behandeld. Tijdens het onderwijs kwamen ook veel praktische zaken aan de orde die er speelden in hun leven.
Op woensdag werd het onderwijs even onderbroken om een van de studenten te diplomeren. Fritz Kaiser heeft een korte meditatie gehouden over het predikantschap waarna we overgingen tot de diplomering en we voor Laurenzo hebben gebeden.
Op donderdagavond was er een dienst in de Roemeense Baptistenkerk. Het begon met een soort bidstond van dertig minuten waar iedereen vrijmoedig heeft gebeden. Daarna hebben we samen liederen gezongen en hebben diverse gemeente leden ook een lied voorgedragen of een eigen gemaakt gedicht. Het was bijzonder om te zien hoe betrokken de gemeenteleden aanwezig waren en ze zich echt hadden voorbereid. Daarna mocht ds. Fritz Kaiser de preek houden. Opnieuw merkte je dat de mensen hongerig waren naar het woord. Tenslotte hebben we op vrijdag de cursus afgesloten.

We gingen er heen om wat te geven, maar wat hebben we veel terugontvangen. Wat een zegen om te mogen zien hoe ook daar de mensen van de Here Jezus houden. Om te horen hoe ze Christus willen volgen in hun leven. Maar ook hoe ze dit praktisch hebben willen maken. Door een dochtergemeente te stichten onder de zigeuners. Door een lagere school te beginnen zodat iedereen naar school kan.
Samengevat wat hou ik van deze Roemeense broeders en zusters. Of het nu Roma zijn of niet. We zijn één in de Here Jezus Christus!

Shalom, Maurits Luth en Fritz Kaiser

Verslagen van voorgaande lesweken vindt u hier:

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024