Een unieke lesweek in Roemenië

Vader en zoon Meindertsma geven week les aan Roma-voorgangers. 

Voor de vijfde keer in 6 jaar hebben twee Nederlanders een week lang les gegeven in de Roemeense hoofdstad Boekarest aan (aankomende) Roma-voorgangers. Vanuit het Baptisten Seminarium worden docenten geworven en ‘uitgezonden’ voor een altijd weer boeiende week. Hieronder het verslag van vader en zoon Meindertsma, resp. voorganger in Harlingen en voorganger en gemeentestichter in Rotterdam. Eerdere verslagen zijn hier te vinden.

“Tijdens een les komt het donatisme aan de orde, een christelijke stroming uit de vierde eeuw na Christus. De donatisten streefden naar een zuivere kerk. Zij weigerden hen die hun geloof in Jezus tijdens vervolging hadden verloochend weer op te nemen in de gemeente. Dit leverde in de vroege kerk een verhitte discussie op. De Roma-studenten herkennen het probleem direct. Ook binnen de Roemeense kerken speelde en speelt de vraag wat te doen met kerkleden die collaboreerden met het communistische regime van dictator Ceauşescu.

We spreken over de situatie in de steden in de eerste eeuwen na Christus: kleine huizen, overal rook van houtkachels, geen riolering, criminaliteit, brandgevaar… En hoe het christelijk geloof een verbindende rol in de steden speelde. Er klinkt wat rumoer in de klas: dit is precies de situatie in veel Roma-wijken! Het is bijzonder hoe de stof verschillende keren de praktijk van de Roma raakt. Dit zorgt voor levendige gesprekken en verdieping. Mijn vader en ik geven deze week les aan de studenten van de Gypsy Smith School. De Gypsy Smith School is een bijzondere theologische opleiding, voor Roma’s die een leidinggevende rol in hun kerken (willen gaan) vervullen. Zij reizen viermaal per jaar (tweemaal in het voorjaar en tweemaal in het najaar) af naar Boekarest om een week lang theologisch onderwijs te ontvangen. Op deze manier kunnen zij gedurende de zomermaanden gewoon hun werk doen en in een inkomen voorzien voor zichzelf en hun gezinnen. Deze week staan het Nieuwe Testament en missiologie op het programma. Mijn vader focust zich op het Evangelie van Mattheüs en met name het Onze Vader, en ik geef les in de bijbelse onderbouwing en geschiedenis van de zending.

Net voor de lesweek overleed de emeritus-voorganger van de Providentia Baptistengemeente in Boekarest, waarmee de Gypsy Smith School is verbonden. Hij diende de gemeente bijna zestig jaar (!) en er wordt uitgebreid bij zijn leven stilgestaan. Wij zijn aanwezig bij de begrafenis. We zien het verdriet en het geloof van onze Roemeense broeders en zusters. Hierdoor groeit in korte tijd grote verbondenheid.

Wij als docenten mogen de studenten iets meegeven vanuit wat wij hebben ontvangen, over het Nieuwe Testament en de zendingsgeschiedenis. Maar wij ontvangen deze week vooral ook veel. We maken Roma-kerkdiensten mee. We worden bemoedigd door de getuigenissen van de studenten over hoe God in hun leven heeft gewerkt. En we genieten van hun diepe stemmen, wanneer ze vrolijke liederen zingen tot eer van God, begeleid door de accordeon”.

Pier en Sibbele Meindertsma

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024