De ontmanteling van de dominee...

Op 10 januari 2018 zal om 15.45 uur de promotieplechtigheid plaatsvinden van Jan Martijn Abrahamse in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lees hier wat hij te zeggen heeft!

Martijn is docent systematische theologie en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede, uurdocent aan het Baptistenseminarium en verbonden aan de McClendon Chair als onderzoeker. Zijn studie is deels bekostigd vanuit het Feisserfonds. Iedereen is van harte uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen. Zijn promotors zijn prof. dr. H.A. Bakker en prof. dr. E.A.J.G. van der Borght. Hieronder in Martijns eigen woorden een beschrijving van het onderzoek en hier een samenvatting van het proefschrift.

De ontmanteling van de dominee: Ambt voorbij domineesland

promotiejma3

In mijn onderzoek heb ik geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag wat het betekent om vandaag de dag 'dominee' te zijn. Juist omdat heden ten dage niet alleen de kerk langzaam naar de marge van onze samenleving (post-Christendom) verdwijnt, maar ook omdat alle vormen van 'vanzelfsprekende autoriteit' (institutional authority) in het verdachtenbankje terecht zijn gekomen. Niet zelden is er de associatie met machtsmisbruik, autoritair leiderschap of elitarisme. Kortom, met de neergang van het 'kerkelijk imperium' (Christendom) vindt er ook een 'ontmanteling' van het ambt van dominee plaats. Het is mijn overtuiging dat deze ontmanteling van de dominee een uitgelezen kans vormt voor de westerse kerk om de dominee te ontdoen van alle maatschappelijke bekleding en decoratie. Een dominee moet geen 'notable heer' (of vrouw) zijn, maar een kwetsbare en benaderbare 'profeet'. Iemand die niet tegenover de kerk staat, maar te midden van de kerk, om gelovigen te helpen te ontdekken wat het betekent om 'Jezus als Heer' te belijden met alle vragen, twijfels en uitdagingen van vandaag.

Titel: The Stripping of the Ministry: A Reconsideration and Retrieval of Robert Browne's Theology of Ordained Ministry (Amsterdam, VU University, 2018), 400pp.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024