Seminarium neemt deel aan CEBTS 2018

Wat doen Daniël Drost en Jan Martijn Abrahamse in Wenen?

Het tweejaarlijkse congres van Europese Baptisten Seminaria (CEBTS) vond dit jaar plaats in Wenen. Samen met Jan-Martijn Abrahamse vertegenwoordigde Daniël Drost het Baptisten Seminarium. Er namen ongeveer twintig docenten deel, van seminaria in onder andere Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Roemenië, Estland en van verschillende seminaria in Engeland. Het doel was ontmoeting, uitwisselen van verhalen, en didactische en theologische verdieping. IBTSC was de organisator van het congres.

Het congres vond plaats in het gebouw van project:vienna, een Weense baptistengemeente die bestaat uit drie verschillende gemeenten: een Duits sprekende, een Spaans sprekende en een Farsi sprekende gemeente. Het is een gemeente met visie voor de stad en actuele sociale thema’s, zoals de vluchtelingenproblematiek. Ze werken veel met stagiaires, die op een of andere manier allemaal blijven plakken, zodat er een grote groep jongeren en studenten in het leiderschap van de gemeenschap zit. De studenten, van wie vele uit de VS, maken samen met de vluchtelingen deze gemeente tot een bonte bruisende groep mensen. Erg inspirerend om mee te maken en de verhalen te horen.

De ontmoetingen waren eveneens inspirerend. Elk seminarium zoekt in deze tijd van veranderingen naar creatieve oplossingen rondom financiën, aantallen studenten, relatie tot de kerken, de vraag naar leergemeenschap versus digitaal leren, etc, etc. Dat gaf veel wederzijdse herkenning.

De inhoudelijke presentaties gingen in op thema’s als: hoe toets je wat je echt belangrijk vindt (Einike Pilli), de vraag waar we nu precies voorgangers voor opleiden en hoe (Simon Jones), het belang van theologische opleiding an sich (Anthony Cross), de vraag naar integriteit en het realistisch gehalte van een theologie die vanuit ‘embodied convictions’ wil werken (Daniël Drost) en de rol van theologie aan de academie of in de maatschappij (Jan-Martijn Abrahamse). Anderen deelden de ontwikkelingen in hun eigen context, zoals bijvoorbeeld Henrik Holmgaard uit Denemarken, waar geen eigen seminarium meer is. Hoe worden de voorgangers dan toch opgeleid vanuit specifieke free church theologie en overtuigingen?

Het goede nieuws door alle verhalen heen is dat er in elk land weer een nieuwe generatie van voorgangers en church planters tevoorschijn komt, die het koninkrijk van God wil dienen. Het was erg inspirerend om te horen hoe de verschillende seminaria in Europa vorm geven aan het opleiden en inspireren van deze nieuwe generatie.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024