Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Goede opkomst info-avonden Unie-ABC

De twee informatieavonden over het Unie-ABC-proces zijn goed bezocht. Zo'n 85 mensen wisselden van gedachten over de intentieovereenkomst die in november op de ledenvergaderingen voor ligt.

Donderdagavond 30 augustus waren veertig mensen uit verschillende ABC- en Unie-gemeenten in Vianen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over de conceptdocumenten in het Unie-ABC-proces die in november aan de ledenvergaderingen worden voorgelegd. Woensdagavond 12 september werd in Meppel de avond inhoudelijk herhaald voor de gemeenten in het noorden van Nederland. Daar kwamen 45 mensen op af.

 

Intentieovereenkomst

2018 09 Info bijeenkomst Unie ABC Vianen 1

De besturen van beide geloofsgemeenschappen hebben een concept-intentieovereenkomst opgesteld met daarbij behorende samenwerkingsafspraken. In de intentieovereenkomst wordt op basis van een gedeeld verlangen de intentie uitgesproken te komen tot een fusie van Unie en ABC.

Overzicht Unie-ABC-traject

In de stukken van Najaars-AV 2017 kunt u een voortgangsrapportage lezen over de weg die we tot nu toe hebben afgelegd als Unie en ABC (pagina 21-25). Of lees een interivew over de stand van zaken zoals eind vorig jaar gepubliceerd in Baptisten.Nu. 

Meppel05 web

Meppel07 web

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024