Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Postzegels Nationale Synode gepresenteerd

Op 4 februari zijn in Kampen herdenkingszegels ter gelegenheid van 400 jaar Nationale Synode gepresenteerd. Namens de Unie waren Albrecht Boerrigter en Teun van der Leer daarbij aanwezig.

Synode van Dordrecht (1618-1619)

De Synode van Dordrecht was een kerkelijke vergadering die grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke gevolgen had voor de toenmalige verenigde Nederlanden. De vergadering, die in 1618 en 1619 plaats had in Dordrecht, wordt tot en met mei 2019 uitgebreid herdacht. Albrecht Boerrigter, onze Algemeen Secretaris, vertegenwoordigde de Unie de afgelopen jaren in de stuurgroep. Nu de herdenking tot een einde komt, wordt de stuurgroep opgeheven - en wordt de taak om tot meer eenheid te komen weer teruggelegd bij de kerkgenootschappen. Tijdens de laatste Algemene Vergadering hebben de gemeenten ingestemd met een voorstel om in mei een Verklaring van Verbondenheid te tekenen als vervolg op deze jaren van herdenking.

Herdenkingszegels

Het postzegelvel telt drie zegels. De eerste toont een vergadering van de Synode van Dordrecht uit 1618-1619, de tweede een afbeelding van het voorblad van de eerste editie van de Statenvertaling uit 1637. Tot deze eerste vertaling van de Bijbel in het Nederlands werd immers tijdens de synode besloten. De derde postzegel toont een recente bijeenkomst van de Nationale Synode, nieuwe stijl, in de Grote Kerk in Dordrecht. Kijk hier voor meer informatie over de postzegels en hoe u die kunt bestellen.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024