Slotmanifestatie Nationale Synode

Op 29 mei vindt in de Grote Kerk in Dordrecht voor de vierde keer de Nationale Synode plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De Nationale Synode wil de eenheid onder christenen van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland stimuleren, vanuit het geloof dat Jezus Christus om die eenheid gebeden heeft. 

Herdenking Synode van Dordrecht (1618-1619)

De Synode van Dordrecht was een kerkelijke vergadering die grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke gevolgen had voor de toenmalige verenigde Nederlanden. De vergadering, die in 1618 en 1619 plaats had in Dordrecht, wordt tot en met mei 2019 uitgebreid herdacht. Albrecht Boerrigter, onze Algemeen Secretaris, vertegenwoordigde de Unie de afgelopen jaren in de stuurgroep.

Verklaring van Verbondenheid

Nu de herdenking tot een einde komt, wordt de stuurgroep opgeheven - en wordt de taak om tot meer eenheid te komen weer teruggelegd bij de kerkgenootschappen. Tijdens onze laatste Algemene Vergadering in november hebben de gemeenten ingestemd met een voorstel om een Verklaring van Verbondenheid te tekenen als vervolg op deze jaren van herdenking. Tijdens de slotmanifestatie op 29 mei zullen wij dit met vertegenwoordigers van vele andere kerken en geloofsgenootschappen doen.  De tekst van de Verklaring van Verbondenheid vindt u hier.

Uitnodiging

Ook u kunt erbij zijn en uw handtekening zetten in de Grote Kerk in Dordrecht. Bekijk hier de uitnodiging voor gemeenten en reserveer hier uw kaarten. 

Bekijk hier een filmpje over waar de Nationale Synode voor staat.

 

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024