Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Project van de maand: gemeentezendelingen

Elke maand besteden Unie en ABC aandacht aan een 'project van hoop'. In maart is dat de ondersteuning van gemeentezendelingen.

Vanuit ABC- en Unie-gemeenten zijn ruim 140 zendelingen uitgezonden. Dichtbij, ver weg, betrokken op diaconaat of woordverkondiging, werkend voor allerlei verschillende organisaties.

Fonds voor tegemoetkoming kosten

Door te geven voor dit project ondersteunt u alle gemeentezendelingen. Zij kunnen daardoor namelijk gebruik maken van een regeling om een tegemoetkoming te krijgen voor kosten die ze (willen) maken voor scholing, begeleiding, coaching en re-integratie. Een stukje ‘extra’ zorg dus.

Zo konden we in 2018 onder andere een coachopleiding van een zendelinge uit Baptistengemeente Ede op Doortocht meefinancieren, die ze hoopt te gaan gebruiken voor coaching van jongeren. Een andere zendelinge ontving een bijdrage voor haar bezoek aan een zendingsconferentie. Een aankomend zendelinge uit Baptistengemeente Kampen is bezig met een taalstudie Arabisch, deels ondersteund vanuit dit fonds. Lees hier meer over de regeling.

Zendingsbeleid in de gemeente – We helpen u graag!

Bij het uitzenden van zendelingen komen allerlei zaken kijken: roeping, missie, financiën, een thuisfrontcommissie, de steun van de gemeente, enzovoort. Als geloofsgemeenschappen denken we hier graag in mee. In dat kader vindt u op de website van de Unie informatie die u kunt gebruiken om als raad of zendingswerkgroep met een toekomstige zendeling in gesprek te gaan en onder meer afspraken te maken over wat je van elkaar verwacht qua communicatie, financiering, gebedsondersteuning en dergelijke. Meer informatie vindt u hier.

Zendelingen uit Unie en ABC zitten o.a. op de volgende plekken:

Kaart gemeentezendelingen

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024