Ontwikkelingen fusietraject Unie en ABC

Verschillende werkgroepen zijn druk bezig om diverse aspecten in het fusietraject van Unie en ABC Gemeenten uit te werken. Een udpate.

De Commissie van Eenheid (fusiecommissie) besprak in haar vergadering van dinsdag 7 mei de voortgang van het werk in de werkgroepen. Het is mooi om te zien hoe voortvarend en gedegen de werkgroepen hun eerste concept hebben gemaakt. Eind juni zal de Commissie van Eenheid met vertegenwoordigers van de werkgroepen deze resultaten bespreken om samen tot een perspectiefnotitie te komen voor de ledenvergaderingen van 20 november.

Elke vergadering van de Commissie van Eenheid doorlopen we het proces van waarom (verlangen en visie op de omgeving), wat (hoe kan de koepel de lokale gemeente ondersteunen in haar missie) en het hoe (de drie ‘poten’ onder de koepel: Seminarium, regiowerk en zending/missie en hoe deze drie te verbinden). Dat gemeenten elkaar kunnen inspireren liet Piet Overduin, de voorzitter van de Commissie van Eenheid, zien door ons iets te vertellen en laten lezen over missie in de Baptistengemeente Kaleb in Teylingen.

Gesprekken Doop & lidmaatschap

De werkgroep Doop&Lidmaatschap heeft inmiddels een adviesnota geschreven. In juni wil de werkgroep graag om tafel met vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeenten om reacties te peilen op het eerste concept daarvan. De secretarissen van alle ABC- en Unie-gemeenten hebben ondertussen een uitnodiging hiervoor gekregen. De werkgroep zal de input van de gemeenten verwerken en op basis daarvan een definitieve versie naar de beide besturen sturen. Vervolgens leggen de besturen op 20 november een voorstel aan de ledenvergaderingen voor.

2019 Retraite regiocoordinatoren en besturen 330x200Retraite regiocoördinatoren

De regiocoördinatoren kwamen begin mei samen voor een retraite. Onder leiding van Elly van den Berg (zij is ook betrokken bij onderwijsontwikkeling van het Seminarium) hebben wij het eerste deel nagedacht over onze waarden onder het werk en een aanzet gemaakt om tot een (ver)nieuw(d) ontwerp voor het regiowerk te komen. ’s Avonds leidde Wout Huizing, docent aan het Seminarium, ons in een intervisieverband en de volgende dag hebben we een mogelijk nieuw ontwerp regiowerk verder verkent. We kijken terug op een goede retraite. 

Albrecht Boerrigter,
Algemeen Secretaris Unie

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024