Dag van Nationaal Gebed in verband met het coronavirus

De Unie ondersteunt de Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband metde wereldwijde uitbraak van het coronavirus. 

 Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus.  De situatiewordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer,woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie metzich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet doorhoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Daarom nemen kerken en verschillende christelijke organisaties gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. “Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven en om anderen te zegenen, bijvoorbeeld hen die werken in de zorg of anderecruciale sectoren,” aldus de organisatie. “Dat is wat we graag als christenen, met zoveel mogelijk mensen in het hele land willen doen.

Dit keer niet met een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en social media. ”ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederlandstarten de website www.nationaalgebed.nl.

Op 18 maart om 9.00 uur start daar een livestream, die tot 19.00 uur duurt. Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats dooreen predikant of voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen vangebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media door middel van hashtags. Ophet platform wordt bovendien verwezen naar beschikbare lokale of regionale livestreams. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024