Impressie Voorjaars-AV

Zaterdag 20 mei vond in Kampen de Voorjaars Algemene Vergadering plaats. Lees een impressie van de dag.

De Unie heeft er een nieuw lid bij: Baptistengemeente Klink-Veenendaal. De pioniersgemeente werd met ruime meerderheid aanvaard tijdens de Voorjaars Algemene Vergadering op 20 mei in Kampen. Ook werd een principebesluit genomen om de rechtspositie van voorgangers te verbeteren.

In het kader van het onderzoek naar nieuwe vormen om de AV in de richten, stond het ochtendprogramma in het teken van interactieve workshops, waarvan de onderwerpen in het eerste plenaire blok werden ingeleid. ’s Middags kwamen de verslagen en voorstellen aan de orde. De AV ging van start met een filmpje waarin gastgemeente Kampen zich voorstelde en voorganger Gijs de Bree de opening verzorgde.

JaarthemaJaarthema ‘Werken’
Ingeborg Janssen van het team Missionaire Gemeente Ondersteuning (MGO) presenteerde het jaarthema voor het nieuwe seizoen, ‘Werken’. Het boekje rond dit thema biedt diverse verwerkingsvormen voor jong en oud, en om als hele gemeente of als kring, raad of jeugdgroep te doen. Klik hier voor meer informatie. Later op de dag vertelde Harold ten Cate, voorganger van de Baptistengemeente in Koudum, over het lied ‘Gebed voor de werkdag’ dat hij schreef voor de christelijke band Sela. Het lied sluit naadloos aan bij het jaarthema en kan bijvoorbeeld tijdens een themadienst of kringavond worden gezongen.

Workshops
Er was deze AV speciaal aandacht voor justitie- en krijgsmachtspredikanten binnen onze gemeenschap. Ds. Klaas-Henk Ubels, lid van de Protestantse Kerk Nederland en hoofdkrijgsmachtpredikant, was te gast en vertelde gepassioneerd over de geestelijke verzorging onder militairen. Ook werd gebeden voor onze mensen die door dit werk vaak naar gevaarlijke gebieden worden uitgezonden. In de workshop werd ingegaan op de vraag hoe het werk van justitie- en krijgsmachtpredikanten binnen lokale gemeenten een plaats kan hebben.

In het proces rond het thema ‘veilige gemeente’ werden de twee nieuwe vertrouwenspersonen, Desiree Legemaat en Hans Pollema, voorgesteld. In een workshop werd doorgepraat over manieren om de veiligheid in de plaatselijke gemeente te waarborgen. In andere workshops kon – met het oog op de toenadering tot ABC Gemeenten – nader kennis worden gemaakt met CAMA of worden doorgepraat over het project ‘Groentjes’ en verhoudingen tussen de generaties in gemeenten.

Workshops

Boek en archief
Olof de VriesEen bijzonder moment was de presentatie van een nieuw boek in de Baptistica Reeks, ‘Smeltend ijs’, waarin verschillende artikelen van baptistentheoloog Olof de Vries zijn opgenomen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Karel Gerritsen, collega en goede vriend van De Vries. Tevens werd een online archief met onder meer preken en colleges van De Vries gepresenteerd.

Leerstoel VU
Het middagprogramma, deze keer voor het eerst onder leiding van Marco de Vos, begon met de behandeling van het jaarverslag over 2016. Naar aanleiding hiervan kon Seminarium-rector Teun van der Leer melden dat de leerstoel van de Unie aan de Vrije Universiteit vanaf september wordt verbreed tot een voltijdse leerstoel voor baptistische en evangelische theologie, onder de naam McClendon Chair. Het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening werden vastgesteld.

Doop en lidmaatschap

Twee broeders uit de nieuwe Baptistengemeente Klink-Veenendaal vertelden iets over de keuze om zich aan te sluiten bij de Unie. Afgevaardigden uit verschillende gemeenten namen het woord om de gemeente welkom te heten. Een punt waar enkele van hen echter mee worstelden was dat in deze nieuwe gemeente mensen lid kunnen worden zonder op belijdenis te zijn gedoopt. Dit strookt niet met de statuten van de Unie. Overigens zijn er andere Unie-gemeenten die de relatie tussen doop en lidmaatschap inmiddels ook hebben losgelaten of die hierover nadenken. De Unieraad zegde daarom toe dit onderwerp op de agenda te zetten, waarna de gemeente Klink-Veenendaal met grote meerderheid van stemmen als lid werd aanvaard.

PodiumRechtspositie voorganger
Ten slotte stond het onderwerp ‘De voorganger als werknemer’ op het programma, waarin werd voorgesteld de rechtspositie van voorgangers te wijzigen naar werknemer van de plaatselijke gemeente en faciliteiten te realiseren bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Hoewel het voorstel elke gemeente individueel de keuze laat om hun voorganger al dan niet als werknemer in dienst te nemen, verlangde de Belastingdienst een principebesluit om met de Unie centrale afspraken te maken. Met twee tegenstemmen werd het voorstel aangenomen, zodat de volgende stappen in de procedure kunnen worden gezet.

Tot slot werd Bert Middelkamp in het zonnetje gezet. Hij nam na zeven jaar afscheid als Unieraadslid.

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie

Foto's: Bram Postma

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024