Unie en ABC samen voor gemeentestichting in Turkije

In een gezamenlijk project willen de Unie en ABC samen de handen ineen slaan voor zending in een gebied waar het evangelisch getuigenis klein is

 Inleiding

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘Klein Azië’, het huidige Turkije. Het is een van de eerste landen waar de gemeente van Jezus Christus ontsprong, door de zendingsreizen van de apostel Paulus. We lezen in zijn brieven over de vroegchristelijke gemeenten in Efeze, Filadelfia, Kollosse, Iconium en Lystra. Maar daar waar het christendom ontsprong is er nu weinig meer van te zien. Turkije kent zo’n 80 miljoen inwoners, van wie naar schatting zo’n 0,2% tot het christendom behoort. De Turken behoren daarmee tot één van de minst bereikte volken met het evangelie. Wat het extreem moeilijk maakt om Turken te bereiken, is dat er een sterke overtuiging heerst dat Turk zijn hetzelfde is als moslim zijn. Bekering tot een andere godsdienst leidt tot sociale druk en uitsluiting.
In de laatste tien jaar zien we een bijzondere beweging, waarin er enkele (inheems) Turkse evangelische gemeenten zijn begonnen. Zij getuigen vrijmoedig naar hun landgenoten. Een bijzondere zendingsbeweging is ontstaan, waarin we de hand van God zien in dit land. Bekijk hier een film over het werk:

Contacten met kleine kerken
Zowel de Unie als de ABC heeft binnen de internationale contacten zustergemeenten in Turkije die met gemeentestichtend werk bezig zijn. Een voorbeeld is de recent ontstane gemeente in de stad Ordu (ongeveer 200.000 inwoners) aan de Zwarte Zee, waar een jonge Turkse evangelist werkt. Er is een aantal Turkse mensen tot geloof komen, en in de gemeente is een mix ontstaan met vluchtelingen uit Iran en Syrië. Deze ‘pioniersplek’ maakt deel uit van de recent opgerichte Turkse Baptistenconventie, van waaruit in tien jaar tijd vijf nieuwe gemeenten zijn ontstaan. Bijzonder is dat het hier gaat over inheemse gemeenten, geleid door Turkse christenen. Om het werk mogelijk te maken, is het de bedoeling om de gemeentestichter voor een periode van vijf jaar een gedeeltelijke financiële ondersteuning te geven, zodat hij het werk onder de jonge gelovigen een goede start kan geven.
Naast deze twee voorbeelden zijn er contacten met in totaal zeven gemeenten. Het is een prille, beginnende beweging, en de Turkse gemeenten kunnen onze bemoediging en support goed gebruiken.

Gezamenlijk Unie-ABC-project
In het kader van de toenadering tussen de Unie en de ABC geloven we dat de aandacht niet alleen moet gaan naar onszelf en naar onze eigen kerken; we zijn als gemeente geroepen tot zending en het bekend maken van het evangelie in de wereld. Lokale kerken vervullen daarin een centrale rol, omdat zij aanwezig zijn tussen de mensen. We hebben met elkaar de gelegenheid om lokale gemeenten in Turkije een hart onder de riem te steken, hen te bemoedigen en te ondersteunen – en wellicht in dat proces ook zelf geïnspireerd te worden voor onze eigen missionaire roeping. We zouden het daarom mooi vinden als een groot aantal Nederlandse baptisten- en CAMA-gemeenten zich bewogen weten met deze prille gemeentestichtingsbeweging in Turkije en zich daarvoor wil inzetten!

Wat kunt u doen?

  • Om te beginnen is gebed belangrijk. In de nieuwsbrief van de Unie en van de ABC zal er aandacht zijn voor het werk in Turkije. Wellicht kan er in de gemeente gebeden worden voor het werk. Zie hieronder ook een filmpje waarin een Turkse pastor oproept tot gebed.
  • Geven is belangrijk; via een collecte – wellicht met Kerst – of een individuele gift. De gemeenten kunnen in de komende jaren nog niet op eigen benen staan en zijn dus deels afhankelijk van gelden van anderen. U kunt uw giften overmaken via NL14TRIO0391015613 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. ‘gemeentestichting Turkije’.
  • U kunt ook directer betrokken raken bij het werk! Zo zoeken we enkele gemeenten die voor langere tijd contact willen onderhouden met een van de Turkse gemeenten en een vriendschappelijke band willen opbouwen. Er zijn al een paar voorbeelden van zulke bilaterale contacten. Wilt u daar meer over weten, neemt u dan contact op met Hans Riphagen (Unie van Baptistengemeenten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  • Voor bekwame individuen met hart voor Turkije is er ook de mogelijkheid om als zendeling uitgezonden te worden via CAMA Zending. Als u daar interesse voor hebt, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Boudewijn Schoonhoven van CAMA Zending (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024