Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Nieuwe projectenfolder

De projectenfolder van de Unie voor 2018 is klaar. In deze folder vindt u informatie over de zendings- en missionaire projecten die we als Unie zullen ondersteunen in 2018.

Elk jaar kiest de Unie een aantal projecten uit die we graag met hulp van gemeenten en individuele gemeenteleden willen ondersteunen. Sommige gemeenten collecteren elke maand voor een van de projecten en volgen daarbij de suggesties van ons collecterooster, andere gemeenten verbinden zich aan één of enkele projecten en collecteren daar door het jaar heen voor. Ook individuele gemeenteleden doneren voor de projecten. Naast concrete projecten, hebben we als Unie ook een Noodfonds. Vanuit dit fonds kunnen we snel bijdragen aan noodhulp in geval van bijvoorbeeld natuurrampen.

De projecten in de folder zijn goede projecten die vanuit onze partners worden aangedragen of uit ons eigen midden komen. Onder deze projecten bevinden zich onder meer gemeentestichtingsprojecten - waarvan een in Arnhem en een nieuw project in Turkije, projecten in het kader van onze vriendschap met Sierra Leone en een project dat zich richten op hulp aan vluchtelingenkinderen in het Libanon. Download hieronder de projectenfolder en het collecterooster.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024