Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

In memoriam: Jan B. van der Veen

Op 13 maart 2018 overleed op 83-jarige leeftijd Jan Berend van der Veen. Met hem is een markant en kleurrijk persoon heengegaan. Lees het in memoriam.

 Jan B. van der Veen (1935-2018)

Ds. Jan van der Veen werkte van 1961-1981 voor de Unie-zending in Congo en Kameroen. Geboren in een baptistengezin in Groningen, studeerde hij na het gymnasium theologie aan het International Baptist Theological Seminary in Rüschlikon (Zwitserland). Daar maakte hij kennis met Fenna Vorsteveld, die met verlof was vanuit Congo, waar zij sinds 1954 werkte. Met die kennismaking vond hij niet alleen een vrouw, maar ook een zendingsveld: in 1961 vertrokken ze samen naar Congo. Onderweg werd hun oudste dochter Mirjam geboren. In Yalemba gaf hij les aan de middelbare school en aan de theologische opleiding. Het gezin woonde in een huisje van leem met een rieten dak, zonder stromend water, zeer beperkt elektrisch licht en geen koelkast. Jan van der Veen, die later in Nederland bekend stond als ‘de zingende dominee’ vanwege de veelal Afrikaanse spirituals die hij door zijn preken mengde, vertaalde vissersliederen in de Lingala taal en leerde de dorpelingen Negro-spirituals. In 1963 werd hun tweede dochter Esther geboren, die echter na negen maanden overleed. Het hele dorp rouwde met de familie mee en dagenlang werd er zacht gezongen.

2018 03 Jan van der Veen02De politieke onrust in het in 1960 onafhankelijk geworden Congo werd zo groot dat Jan en Fenna na hun verlof in 1965 (waarin zoon Paul geboren werd) besloten niet meer naar Congo terug te keren. In plaats daarvan reisden zij naar Kameroen, en verruilden daarmee het kleurrijke en eenvoudige dorpsleven voor de grote stad, Douala. Voor het eenvoudige lemen huisje kwam een groot huis in koloniale stijl in de plaats, met de luxe van stromend water en elektra. Hier kreeg Jan de taak om de financiële situatie van de Unie op orde te brengen. Een geweldige klus, waarvoor hij niet was opgeleid, maar die 15 jaar later leidde tot een financieel gezonde situatie, met een Unie die nu ook financieel zelfstandig was. Naast het financiële werk – en tal van andere zaken waarvoor zijn advies en hulp gevraagd werd – preekte hij elke zondag en later kreeg hij ook een eigen gemeente in een sloppenwijk. Ook hier hielp hij de gelovigen om zelf de kerk te ontwikkelen en op te bouwen, waardoor zij deze echt als iets van henzelf konden beschouwen. In Douala werd in 1966 hun derde dochter Esther geboren.

In 1981 keert het gezin definitief terug naar Nederland. Na korte tijd gewerkt te hebben als leerkracht godsdienst op een Amsterdamse middelbare school en later als voorganger in de baptistengemeente Rotterdam Centrum, werd hij in 1982 geestelijk verzorger in het Merwede  ziekenhuis, later Albert Schweizer ziekenhuis, in Dordrecht. Hier voelde hij zich als een vis in het water door het directe contact met veel verschillende mensen, met echte problemen van leven en dood. Hij heeft veel voor het ziekenhuis betekend, o.a. heeft hij de klachten- en medisch ethische commissie opgericht.  Ook heeft hij gezorgd voor een uitwisselingsrelatie met het Dormaa ziekenhuis in Ghana. 

Na zijn pensioen in 1998 heeft hij nog vier jaar als interim-predikant gewerkt in Frankrijk. In 2005 keerde hij terug naar Nederland, waar hij in 2007 trouwde met zijn tweede vrouw, Addie Scheurkogel. Hij besteedde veel tijd aan zijn hobby’s zingen en schilderen en maakte veel en graag uitstapjes met de kleinkinderen.

Met het instituut kerk had Jan niet zoveel meer in deze periode van zijn leven, maar wel met het geloof. Daarom klonk in de afscheidsbijeenkomst het Afrikaanse lied dat hij zelf indertijd gezongen had bij het afscheid van Esther. Eerst met het luisteren naar een opname van zijn eigen diepe basstem, daarna gezongen door de vele aanwezigen.

2018 03 Jan van der Veen03

Op de kaart wordt gesproken van ‘een kleurrijk en creatief leven’ waaraan een einde is gekomen. De Unie verliest in hem een kleurrijke en inspirerende zendeling en predikant, die voor velen van grote betekenis is geweest.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024