Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Unie en ABC weer stap dichter bij elkaar

Unie en ABC zijn in hun proces van toenadering weer een stap dichter bij elkaar gekomen, nu het Baptisten Seminarium ook de opleiding van ABC-voorgangers gaat verzorgen.

In het proces van toenadering tussen de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC) en de Unie van Baptistengemeenten (Unie) is een belangrijke stap voorwaarts gezet. Op 18 april stemde de Algemene Ledenvergadering van ABC met grote meerderheid in met het voorstel om het Baptisten Seminarium van de Unie ook de opleiding van voorgangers van de ABC te laten verzorgen. De twee geloofsgemeenschappen hebben de laatste jaren ingezet op toenemende samenwerking en kennismaking, met als doel te ontdekken of samengaan mogelijk is.

Toekomstvisie besturen

In de afgelopen jaren zijn ABC en Unie al zover gekomen dat er jaarlijks een deel van de ledenvergaderingen wordt gecombineerd en er gezamenlijk gemeentestichtingsprojecten in Turkije worden ondersteund. Ook hebben voorgangers van beide geloofsgemeenschappen binnen hun regio samen intervisie en worden er gezamenlijke regionale toerustingsdagen georganiseerd. Sinds begin dit jaar vergaderen de besturen structureel om de andere keer met elkaar.

Nu er overeenstemming is op het gebied van een gezamenlijke voorgangersopleiding is opnieuw een belangrijke horde genomen. Via een notitie aan de gemeenten hebben de besturen inmiddels hun visie op de nabije toekomst uiteengezet. Daaruit blijkt dat in het najaar aan beide ledenvergaderingen een samenwerkings- en intentieovereenkomst voor bepaalde tijd zal worden voorgelegd, die na een periode van verdere organische groei omgezet kan worden in een fusieovereenkomst.

Geschiedenis toenadering

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van het wereldwijde baptisme organiseerden de Unie en de ABC Gemeenten in 2009 een gezamenlijke dankdag in Barneveld. Toen bleek dat twee gemeenschappen opeens dichter bij elkaar lagen dan vaak werd gedacht. Na 2009 kwamen langzaam gesprekken op gang waarin het verlangen ontstond om te kijken in hoeverre een gezamenlijke toekomst mogelijk was. Gelijke wortels, en dan ook een gezamenlijke toekomst? Vanaf 2011 zijn mogelijkheden tot samenwerking verder onderzocht.

Lees hier de notitie.

Op de foto: Voorgangers uit Unie en ABC hadden vorige maand een gezamenlijke predikantenconferentie.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024