Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Algemene Vergadering - een impressie

Zaterdag vond in Amersfoort de Algemene Vergadering plaats. 39 gemeenten waren daar vertegenwoordigd. Lees een impressie.

Het proces richting samengaan van Unie en ABC Gemeenten ontwikkelt zich gestaag. Dat bleek opnieuw op de Algemene Vergadering. Ook het Seminarium blijft in beweging: onder applaus van de afgevaardigden van 39 gemeenten konden twee overeenkomsten met andere opleidingsinstituten worden ondertekend. Ten slotte werd het nieuwe jaarthema gepresenteerd, ‘Delen, als derde deel in de reeks ‘Samen leven in Gods wereld’. 

De dag begon met een opening en presentatie van Baptistengemeente Amersfoort. Daarbij sprak voorganger André Huiting, aan de hand van het jaarthema, over een maaltijd van Jezus met een aantal farizeeërs, zoals beschreven in Lucas 11. De farizeeërs ergeren zich eraan dat Jezus ongewassen aan tafel gaat. Maar Hij wijst erop dat de farizeeërs zich weliswaar keurig aan de regels houden, maar voorbijgaan aan de liefde en gerechtigheid van God. Ze geven hun tienden, maar houden nog heel veel voor zichzelf. Jezus roept op om onszelf met anderen te delen, inclusief onze ‘ongewassen handen’, inclusief onze slechte kanten en ons falen – iets waar ook in onze samenleving nauwelijks ruimte voor is.

Na de opening ging het eerste vergaderblok van start, onder de vlotte en regelmatig humoristische leiding van Marco de Vos, die als AV-voorzitter was aangewezen.

Financiën

2018 06 AV 02Er stonden verschillende financiële onderwerpen op het programma. Het financieel jaarverslag over 2017 werd met grote meerderheid vastgesteld, en aan de Unieraad werd decharge verleend. Unaniem werd ingestemd met het voorstel dat de Unie vanuit haar vermogen een continuïteitsreserve aanlegt ter grootte van de totale jaarlijkse salarislasten. Met deze reserve kan de voortgang van de activiteiten van de Unie bij een calamiteit worden gewaarborgd. Ook een voorstel om het restant van de huisvestingsreserve voor uitbreiding van het Baptist House te reserveren werd met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent dat op de plek van twee schuurtjes twee extra ruimtes kunnen worden gebouwd, mits hier via verhuur ook extra inkomsten voor worden gevonden.

Overeenkomsten Seminarium

2018 06 AV 03Het Seminarium ondertekende in bijzijn van de afgevaardigden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Vrije Universiteit. Hiervoor was Ruard Ganzevoort van de VU aanwezig. De nieuwe overeenkomst is het gevolg van een wijziging in de financiering van de ambtsopleidingen door het ministerie van Onderwijs. Ons Seminarium ontvangt de jaarlijkse bijdrage niet langer rechtstreeks van het ministerie, maar het totaalbedrag voor alle ambtsopleidingen gaat naar de VU die dit verdeelt.

’s Middags was Nathan Witkamp van het Evangelisch College te gast, eveneens om de al bestaande samenwerking met het Seminarium in een nieuwe overeenkomst te verlengen. Nieuw aspect daarin is een gezamenlijke sprekersroute voor ‘lekenprekers’. Lees hier meer.

Jaarthema ‘Delen’

Ronald van den Oever presenteerde het nieuwe jaarthema ‘Delen’. Met een praktische oefening maakte hij meteen duidelijk dat het niet alleen gaat over delen van bezit, maar ook delen van jezelf. Zo nodigde hij de afgevaardigden uit om aan elkaar te vertellen waardoor ze zich de afgelopen week bemoedigd hadden gevoeld. Mensen voelen soms een drempel om op die manier iets van hun goede en moeilijke ervaringen te delen. Hopelijk helpt het jaarthema om over die drempel heen te stappen, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

Workshops

Na de koffiepauze gingen de AV-gangers uiteen om in een workshop met elkaar te spreken over onderwerpen zoals ‘kerkgenootschap van de toekomst’, ‘missionair gemeente zijn’ en ‘veelkleurigheid in geloofsbeleving’. Dit leidde tot goede en inspirerende gesprekken.

Onder meer met dergelijke workshops wordt sinds enkele jaren geëxperimenteerd met andere ingrediënten voor de Algemene Vergadering, zodat ook inhoudelijk gesprek en vieren daarin ruimte krijgen. Later op de dag werd in dat kader met grote meerderheid ingestemd met een voorstel die de ‘werkgroep inrichting AV’ aan de gemeenten voorlegde. Dit voorstel bevatte een denkrichting die de komende jaren verder ingevuld moet worden. Het idee is om landelijk nog vooral samen te komen voor ontmoeting en inspiratie en een kort vergaderblok als AV, terwijl verbinding en meningsvorming verder vooral plaatsvinden tijdens regio-ontmoetingen. Formaliteiten zouden we (nog meer dan nu) schriftelijk of digitaal af kunnen handelen.

Unie-ABC

2018 06 AV 04Na een goed verzorgde lunch met lekkere broodjes en veel verschillende soorten soep, werd ten slotte uitgebreid aandacht besteed aan het Unie-ABC-proces. Nu de ABC-ledenvergadering ermee heeft ingestemd om ook hun voorgangers aan het Baptisten Seminarium te laten opleiden, is er weer een belangrijke horde genomen. In verschillende regio’s is al veel praktische samenwerking op gang gekomen, hoewel dit nog niet overal het geval is. De besturen willen in het najaar een intentieovereenkomst aan de gemeenten voorleggen.

Gerdien Karssen,
Communicatiemedewerker Unie

Bekijk hieronder de fotoreportage van Sjoerdt de Ruijter

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024