Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Unie-ABC: op weg naar intentieverklaring

Afgelopen woensdag spraken de besturen van Unie en ABC Gemeenten met elkaar over de vervolgstappen in het proces Unie-ABC, op weg naar een intentieverklaring. 

De besturen willen in het komende half jaar stappen zetten om het samengaan van Unie en ABC concreet gestalte te geven. Daartoe wordt een concept-intentieovereenkomst opgesteld met daarbij behorende samenwerkingsafspraken.

Concept in voorbereiding

In de intentieovereenkomst wordt op basis van een gedeeld verlangen de intentie uitgesproken te komen tot een fusie van Unie en ABC. Er worden afspraken gemaakt over de inrichting van bestuursvorm (fusiecommissie), over het Seminarium, over het regionaal werken en de (mate van) ondersteuning door een eigen bureau. Een werkgroep bestaande uit bestuursleden van Unie en ABC zal de concept-intentieovereenkomst de komende periode afronden. Vervolgens zal er ook een financiële meerjarenraming worden gemaakt en een planning van nog te ondernemen activiteiten voor de komende jaren.

Unie ABC Avondmaal

Samen Avondmaal vieren tijdens een deels gezamenlijke Algemene Vergadering. Foto: Sjoerdt de Ruijter.

Route

Het voornemen is om de concept-intentieverklaring tijdens de ledenvergaderingen van beide geloofsgemeenschappen in november aan de gemeenten voor te leggen. Voorafgaand daaraan worden er twee informatieavonden gehouden. Planning:

  • 30 augustus 2018: Voorlichtingsbijeenkomst Unie-ABC-proces in De Hoeksteen in Vianen (19.30-21.45 uur)
  • 5 september 2018: Voorlichtingsbijeenkomst Unie-ABC-proces in Meppel/Hoogeveen (19.30-21.45 uur)
  • 9 november: Najaars Algemene Vergadering van de Unie in Zwolle
  • 14 november: Algemene Leden Vergadering van de ABC in Doorn

Opgeven en meer informatie

Opgeven voor de voorlichtingsbijeenkomsten kan via dit formulier.

Lees hier een document van de besturen over deze voorgenomen route.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Twitter

Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris van de Unie, bezocht deze week het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was… twitter.com/i/web/status/1…

6 dagen geleden

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024