Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Samenwerken in regio's

Unie en ABC gaan nog meer regionaal samenwerken. Vanaf januari 2019 zijn er zeven regio's met elk een eigen regiocoördinator of aanspreekpunt voor de gemeenten.

Op de Algemene (Leden) Vergaderingen van Unie en ABC in november is het besluit genomen om regionaal samen te gaan werken. In zeven regio’s worden per 1 januari 2019 regiocoördinatoren aangesteld. Zij zijn eerste aanspreekpunt van gemeenten in de regio, waar nodig helpen zij u de juiste begeleiding te vinden. Zij ondersteunen gemeenten via regionale bijeenkomsten voor kader en voorgangers, zo verbinden ze gemeenten met elkaar. Aan het team regio coördinatoren worden ook twee thema coördinatoren/coaches toegevoegd: Oeds Blok voor gemeentestichting en pionieren, Ronald van den Oever voor jongerenwerk.

Werken in regio’s heeft twee doelen:

  1. De lokale gemeenten in een regio leren van elkaar en leven met elkaar mee en vormen zo een netwerk van gemeenten. De regio-coördinator is hierin een bruggenbouwer en stimulator om vragen en ervaringen van gemeenten met elkaar te verbinden met het oog op de gezamenlijke missie van de gemeenten in de regio’s. De landelijke organisatie komt via de regio-coördinator dichterbij. Hij/zij organiseert samen met de regio’s toerustings- en ontmoetingsmomenten zoals intervisie en regiodagen.
  2. De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. De lokale gemeenten kunnen terecht bij de regio-coördinatoren bij concrete thema’s of vragen, zodat samen helderheid gezocht kan worden over wat nodig is in bijvoorbeeld begeleiding en advies. De regio-coördinator kan binnen deze dag in de week geen trajecten in gemeenten begeleiden. De regio-coördinator houdt contact met de gemeenten en bezoekt de gemeenten eens in de drie jaar of waar nodig (bijvoorbeeld bezoek van oudstenteam, dienst of gemeentevergadering).

De regio’s zijn globaal als volgt ingedeeld:

Zo hopen we samen met u de samenwerking tussen ABC en Unie handen en voeten te geven. We komen graag met u in gesprek!

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024