Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Regiodagen 2019 - U komt toch ook?

Bent u actief in uw gemeente? Kom dan naar de Regiodagen 2019 voor toerusting, bemoediging en uitwisseling. Laat u inspireren en inspireer anderen.

In Prediker 4:7-12 staat de waarde van samen optrekken centraal. Datzelfde geldt voor de Regiodagen. Het motto voor 2019 is dan ook: Samen krachtig in God!

Waar en wanneer?

Er zijn vier verschillende Regiodagen met elk een eigen programma. Specifieke informatie vindt u op de aanmeldpagina's van elke Regiodag (zie de links hieronder).

Dit zijn de tijden en locaties:

Voor wie?

  • Voor ieder die bijdraagt en meewerkt in zijn/haar plaatselijke gemeente.
  • Omdat je je taak goed wilt doen, tot eer van God en tot zegen van mensen.
  • Vanuit het verlangen dat je liefde voor Jezus en de vrucht van je inzet mogen groeien.

We willen samen werken aan geestelijke kwaliteit en praktische verbondenheid bevorderen rond praktische vragen en gedeelde passie voor de gemeente van Jezus Christus. Een aantal workshops zijn vooral taakveld-gericht, andere behandelen een breder thema. Daarnaast zijn er ook momenten van lofprijs, vieren en gebed. Dus… mis het niet en meld u aan!

Van harte welkom: kinderwerkers – penningmeesters - oudsten en teamleiders – bidders - teamleden diaconaat – voorgangers - teamleden zending en evangelisatie – secretarissen - kringleiders en andere gemeenteleden.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024