Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Pionieren en de moed om te stoppen

De Unie ondersteunt op verschillende plekken in het land gemeentestichtingsprojecten. Deze leveren regelmatig bemoedigende verhalen op, maar soms moeten de pioniers juist de moed opvatten om te stoppen. Twee van hen vertellen hierover.

Het gaat om de Vriendenkerk Kruiskamp in Amersfoort en het pionierswerk in Moerwijk-Noord in Den Haag, respectievelijk een project dat al jarenlang liep en een initiatief dat in 2016 van start ging. 

Afscheid Vriendenkerk Kruiskamp, relaties gaan door

Adrie Stemmer vertelt: "Negen jaar geleden gingen we met drie stellen in de Amersfoortse kanswijk Kruiskamp wonen. Jan Marcel en Marieke Vellinga en Annelies en Daniel Drost verhuisden eerst en een halfjaar later sloten ook Matthijs en Adrie Stemmer zich aan. We verlangden ernaar om God aan het werk te zien. Het initiatief werd mede mogelijk gemaakt door de Baptistengemeente Amersfoort en de Unie.

2017 11 Kruiskamp speeltuinTegen de verwachting in vonden we allemaal vrij snel een huis(je) in Kruiskamp. Al gauw vroegen een paar buurtbewoners of we hun kinderen, net als onze eigen kinderen, Bijbelverhalen wilden vertellen. Naar aanleiding van die vraag startten we met De Vriendenkerk, een maandelijkse viering in het gebouw van de speeltuinvereniging. Mensen die Jezus niet kenden, leerden bidden door bijvoorbeeld het aansteken van een kaars en een gebed op een papiertje. Sommige kinderen bidden nu thuis, omdat ze het in de viering hebben geleerd.

We leerden om ons leven te delen. Om niet alleen te geven, maar ook zelf te ontvangen. We ontdekten dat juist rond de dieptepunten in onze eigen levens – ernstige ziekte, een miskraam en baanverlies – ruimte ontstond om samen te ontdekken wie God is.

Na verloop van tijd merkten we dat de Vriendenkerkgroep erg uiteen liep en dat er niet echt een stabiele gemeenschap ontstond. Toen Annelies en Daniel bijna twee jaar geleden verhuisden naar Deventer hebben we lang nagedacht of we eventueel met andere mensen nog een doorstart wilden maken in Kruiskamp. We merken echter dat in deze fase voor onze gezinnen rust heel welkom is. We stoppen daarom met ons werk in Kruiskamp. We organiseren geen activiteiten meer als Vriendenkerk. Ons leven in de wijk krijgt op een nieuwe manier vorm. We voelen ons geworteld in de wijk en willen graag Gods aanwezigheid laten zien aan onze buren en vrienden in Kruiskamp.

Ik sluit graag af met deze zin uit de waarden van Urban Expression. Dat we dit aan den lijve hebben ervaren, is alles waard: ‘Dat God aanwezig is op verlaten plekken en dat we God altijd aan het werk zullen blijven zien onder mensen die machteloos of zwak zijn'."

Afscheid Ditta Westerbeke als pionier Moerwijk-Noord

2017 11 Pionieren Den Haag"Nog vaak gaan mijn gedachten terug naar het moment dat ik ingezegend werd als pionier, september 2016 . Ik was vol geloof, vol hoop en enthousiasme. Vanuit de Baptistengemeente Den Haag werd er nog een schepje bovenop gedaan. Zij gaven mij het gereedschap dat ik nodig had, een echte 'pioniersschep'. Ik zou mijn spa in de grond steken, nieuw gebied ontginnen en gaan wortelen in de wijk Moerwijk-Noord in Den Haag.

Nu – een jaar later – ligt mijn pioniersschep nog steeds ongebruikt in de kast, spiksplinternieuw. Het is een confrontatie met verwachtingen en plannen die we hadden, maar niet gerealiseerd zijn. Ik kijk terug op een moeilijk jaar, waarin ik veiligheid en stabiliteit miste door allerlei problemen in mijn woonsituatie. Mijn schep heb ik niet ter hand kunnen nemen, laat staan dat ik me heb kunnen wortelen in de wijk. Voor de Baptistengemeente en voor mij is het een periode geweest waarin we met elkaar de plannen moesten bijstellen en uiteindelijk ook afscheid moesten nemen van plannen en idealen. Voor mij betekende dit ook een afscheid van mijn huis, de wijk, mijn functie en de Baptistengemeente.

Hoewel ik terugkijk op een moeilijk jaar, zijn er ook veel momenten geweest waar ik met een glimlach aan terugdenk: de hulp en steun van heel veel mensen, de warme betrokkenheid vanuit de Baptistengemeente en de waardevolle – soms onverwachte – ontmoetingen met wijkbewoners. Zo nu en dan – als ik iets zoek in mijn opslagruimte – kom ik de pioniersschep tegen: een herinnering aan wat was. Maar niet alleen dat: hij ligt daar ook als een belofte. Ooit – God weet waar en wanneer – zal hij gebruikt worden waarvoor hij is bedoeld."

Gebed gevraagd

Als Unie zijn we dankbaar voor wat we hebben mogen leren van deze pioniers in hun pionieren namens de kerk. In Moerwijk-Noord zoekt de Baptistengemeente naar mogelijkheden om het pioniersinitiatief op een andere manier verder vorm te geven. Wilt u bidden voor Gods doorgaande werk in Kruiskamp en Moerwijk-Noord?

* Lees in de volgende Baptisten.nu meer over dit onderwerp - onder andere ook over het gemeentestichtingsproject in Rotterdam-Centrum * 

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024