Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

12 lessen voor pionieren

In oktober vond een verrijkende inspiratiereis plaats om te leren van nieuwe manieren (fresh expressions) van kerk-zijn in Engeland. Oeds Blok, coördinator gemeentestichting van de Unie, trekt uit de evaluatie twaalf lessen voor pionieren.

We waren op pad met een prachtige groep van zeventien voorgangers, pioniers en beleidsmakers uit de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten/ABC gemeenten en uit Hoop voor Noord, Christelijk gereformeerde kerk in Amsterdam Noord. De reis bracht ons in Leicester en Sheffield in Engeland.

Taal en cijfers

Interessant was de taal van 'fresh expressions', maar ook 'seeds of the kingdom', kleinschalige pionierende initiatieven, missionair, maar (nog) geen 'fresh expression of church'. Deze taal maakt het mogelijk om oog te hebben voor een breder palet in initiatieven.

2017 11 12 lessen pionieren4

Cijfers over pioniers Leicester Anglican Diocese 2016:
27% van de pioniers is ingezegend voorganger
32% van de pioniers is erkend (erkenning van de bisschop in een eredienst, geen theologische opleiding, wel accountability en training, deze erkenning blijkt waardevol voor pioniers!)
41% gewone gemeenteleden

60% vrouwen
40% mannen

Fulltime betaald werk 29%
Parttime betaald werk 19%
Pionier in vrije tijd 52%

Hier twaalf lessen vanuit onze evaluatie, met dank aan Daniël Drost en Ingeborg Janssen voor hun reflecties.

1. Bidden is belangrijk
Visie ontwikkelen door luisterend bidden en daarbij vragen om leiding van de Heilige Geest. Mensen die we ontmoetten spraken over de kracht van voorbede. Maak het concreet. God werkt. Ter plekke bidden met mensen, door te vragen: ‘Kan ik voor je bidden?’

2. Ongemak mag er zijn
Er werd open gesproken over dat pionieren ook gepaard gaat met pijn. Durf dit te doorleven en te delen met elkaar.
Pijn in relaties - In de relatie tussen pioniers en de bestaande kerk, in afscheid nemen van de bestaande kerk, pijn in teams of groepen door loslaten van elkaar en hergroeperen, in de pijn tegelijk vasthouden aan je visie en roeping ten dienste van Gods koninkrijk.
Pijn door falen - In de voorbeelden die we zagen, hoorden we: falen is een optie, falen levert ook iets op, wees niet bang voor falen.

3. Wordt steeds concreter
In het luisteren naar God, naar de omgeving, naar elkaar.
In onderzoek: we lopen tegen iets aan, wat speelt er? Durf dit samen op tafel te leggen, zodat je hierin Gods wil kunt zoeken, en overleg mogelijk wordt.
In training: contact leggen met mensen die anders geloven of denken, het evangelie delen, hoe doe je het? Hiervoor is soms specifieke training nodig in de gemeente om te leren en dan weer te oefenen.

4. Travel light
Tuig dingen niet groots op. Als twee of drie personen er hart voor hebben, dan gaan we dat doen (blijf bij het ene, in plaats van de vele dingen), niet volledig willen zijn, kies je bediening, je team, je doelgroep en durf uit te proberen.
In leiding geven: low control, high accountability, durf mensen vertrouwen te geven binnen een verbindende visie.
Zorg voor coaching: wat heb je nodig?

5. Blijf reflecteren op wat je doet
• Wat is discipelschap?
• Wat is het heil, het evangelie?
• Wat is de kerk?

2017 11 12 lessen pionieren36. De geschiedenis is belangrijk
De geschiedenis van de plek, wat heeft God hier gegeven? Voorbeeld het farmersland: God voorziet in onze levensbehoeften door het land. Hoe kunnen we dit opnieuw vormgeven? De geschiedenis van de kathedraal: 'open it up'.
St Thomas Crookes Sheffield, een gemeente met missional communities, Bob Hopkins vertelde ons: 'It was not an easy journey... it took us forty years.' Kijk naar de lange termijn en heb geduld. Als je vandaag je visie leeft samen, dan is dat genoeg.

7. Het land
In de tuin bij een huis voor ouderen liepen we rond en hebben we geholpen in een 'multi-sensory dementia friendly garden.' We werden meegenomen in de Keltische spiritualiteit, met een verbinding met de aarde en meegaan met de seizoenen. Aandacht geven aan het fysieke, wandelen, gebed. Dit in aansluiting bij het vertrouwen dat God de God van de schepping is.

8. Met mensen in plaats van voor mensen
Luisteren naar mensen in de omgeving, hier tijd voor nemen, relaties opbouwen en samen iets ontwikkelen. Ook in de gemeente ruimte geven aan mensen met de gave van pionieren, ook wel de 'gift of not fitting in' genoemd, en samen kijken naar hoe een verlangen dat God geeft praktisch gemaakt kan worden in kleine ‘vonkjes’.

9. God aan het werk zien
Leven met open ogen en oren: 'wakker worden' in Gods wereld. Waar zien we God aan het werk? Hoe kunnen we daar bij aansluiten?

10. Enorme gastvrijheid
Dit hebben we steeds ervaren, en zit in het DNA van de pioniers en gemeenschappen die we hebben ontmoet. Gastvrijheid maakt ruimte voor de ander, brengt leven en bloei.

11. Model synagoge
Vaak hebben we het 'tempel model' in ons hoofd: de ene predikant is actief en de gemeenteleden kijken toe: hoe heeft hij/zij het gedaan? Het 'synagoge model' (vgl. 1 Kor.: 11-14) is anders: samen gemeente zijn onder leiding van de Heilige Geest. Hoe hebben wij het gedaan? Maak hier ruimte voor in kleinschalige bijeenkomsten.

2017 11 12 lessen pionieren212. Verandering: sluit aan bij wat past
Voor een beslissing tot verandering, beantwoord samen twee vragen:
• Hoe is het met veranderbereidheid van gemeente?
• Welke gaven heeft predikant/leiderschap voor verandermanagement?

Als beide niet hoog zijn: begin met een initiatief aan de rand als 'vonk' en als voorbeeld.
Start met de bovenste optie en ga van daaruit verder experimenteren:
• Aantrekkelijke kerk (gastvrijheid in de eredienst)
• Betrokken kerk (betrokkenheid bij sociale noden in de omgeving; werken met mensen in plaats van voor mensen)
• Nieuwe vormen van kerk (‘fresh expressions of church’)

De samenwerking tussen mensen van de Protestantse Kerk in Nederland en baptisten, met diverse achtergronden, is waardevol! En was 'beregezellig' (onder andere de karaoke in de bus!).

Oeds Blok, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Baptisten.nu

BaptistenNu 2018 02

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024