LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Noodhulp voor Mozambique en Malawi

Het zuiden van Afrika is zwaar getroffen door de orkaan Idai. In Mozambique en Malawi ondersteunen wij noodhulpverlening door de Baptistenunies daar.

Langzamerhand wordt duidelijk hoe groot de schade is in de getroffen landen. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden, waardoor vele duizenden mensen door overstromingen zijn overvallen. Het aantal slachtoffers is nog niet precies in beeld, maar mogelijk zijn meer dan een miljoen mensen door de ramp getroffen; velen zijn dakloos geworden en zijn al hun bezittingen kwijtgeraakt. Voor de komende dagen wordt nog veel regen verwacht, waardoor de situatie nog kan verslechteren. De baptisten in Mozambique en Malawi zijn begonnen om noodhulp te verlenen in de getroffen gebieden.

Mozambique

noela and two songani volunteers with soya pieces and flour 330x200De stad Beira in Mozambique is zwaar getroffen. Gedurende  de eerste dagen nadat de orkaan over het land was gekomen hadden de inwoners geen toegang tot elektriciteit, drinkwater en communicatiemiddelen. Behalve woonhuizen zijn ook scholen, ziekenhuizen, kerken en andere openbare gebouwen beschadigd. Dagenlang waren de toegangswegen tot de stad geblokkeerd door puin en water. De overheid van Mozambique schat dat in Beira en omgeving meer dan duizend mensen zijn omgekomen. Nog veel meer mensen hebben al hun bezittingen verloren. De Baptisten Conventie van Mozambique is gestart met het verlenen van noodhulp. Daarbij richten zij zich allereerst op het verstrekken van bouwmaterialen, zodat gezinnen zo snel mogelijk weer een dak boven hun hoofd hebben. Ook worden voedsel en muskietennetten uitgereikt. 

Malawi

Verteilung von Material und Nahrung in Malaw 330x200Ook in buurland Malawi heeft orkaan Idai een chaos achtergelaten. In het gebied Zomba werd een Duits zendelingenechtpaar van de European Baptist Mission International (EBMI) geconfronteerd met de crisis. In een nieuwsbrief schrijven zij hoe zij in de wijde omgeving in verschillende openbare gebouwen vele tientallen gezinnen aantroffen die hun huis kwijt waren. Zij hadden al enkele dagen niets gegeten en hadden nog geen andere hulpverleners gezien. Het team bracht onmiddellijk zo veel mogelijk brood en suiker (voor energie) naar deze plekken, hoewel het - mede door de stroomstoring - moeilijk is om voldoende broden te kopen in de dorpen in de omgeving. Inmiddels verspreiden zijn ook soya en maismeel onder deze ontheemden. Verder wordt ook in Malawi gestart met het verstrekken van bouwmateriaal waarmee mensen hun huis kunnen herbouwen.

Helpt u mee?

Via ons netwerk van de European Baptist Mission International willen wij deze acute hulp in deze twee zwaar getroffen landen graag ondersteunen. Wilt u deze landen en onze broeders en zusters daar gedenken in uw gebed? Giften kunnen worden overgemaakt:

  • op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. noodhulp zuidelijk Afrika of
  • op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. noodhulp zuidelijk Afrika

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Adressen

Baptist House
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam

Tel. Algemeen:
020-21030 23
Tel. Seminarium:
020-210 30 24
E-mail: info@baptisten.nl

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024