Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle kerkelijke gemeente voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

De regels gaan handelingen die betrekking hebben op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen.

 • Denk bijvoorbeeld aan:
 • Het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.
 • Het nemen van een foto voor op de website....het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie.
 • Het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen.
 • Het opnemen van verjaardagen in het kerkblad.
 • Publicatie van het kerkblad op de website
 • Uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s)
 • Eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein
 • Het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief.
 • Het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven.
 • Het hebben van personeelsgegevens.
 • ...en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de nieuwe wetgeving?

De PKN heeft een taskfoce laten kijken naar de betekenis van deze wetgeving voor de kerken. Zij hebben het volgende stappenplan ontwikkelt:

 • Stap 1: maak beleid en spreek erover
 • Stap 2: het informeren van mensen en het privacy-statement
 • Stap 3: het bewaren van gegevens: maak beveiliging standaard en weet wat er gebeurt
 • Stap 4: het delen van gegevens: alleen als het nodig is
 • Stap 5: meld het als het fout gaat/meld datalekken

Op de website van de PKN staat een uitgebreide beschrijving van dit stappen en een Q en A.
Aan te raden is 2-3 mensen per gemeenten in kaart te laten brengen welke gegevens waar en met welk doel bewaart worden en door wie in te zien en hoe deze beschermt worden.

Een model privacy-statement wordt hier medio maart toegevoegd.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024