Blog

Inspirerend, confronterend en actueel

Hier tref je verschillende blogs aan over kerk, maatschappij en actualiteit, geschreven door medewerkers, studenten en gastauteurs.

De kracht van vroomheid

De kracht van vroomheid

De kracht van vroomheid ... Ja, het staat er echt in de NBV. De HSV noemt het de kracht van godsvrucht. Het Griekse gebruikt het woord dynamis, dat we kennen in dynamiet en dynamiek. Paulus noemt het in 2 Timotheüs 3 waar hij voorziet dat de samenleving afglijdt naar kenmerken als harteloos, onverzoenlijk, laster, onbeheerst. 

Het evangelie als Gods contra-complottheorie

Het evangelie als Gods contra-complottheorie

Mysteries zijn weer mode! Na een periode waarin we onze waarneembare werkelijkheid probeerden te ontdoen van iedere vorm van onzekerheid, bleek 2020 het jaar van de herontdekking van onzekerheid. Onze gezondheid, economie en politieke stabiliteit staan op de tocht; we verloren vertrouwen in oude bondgenoten en überhaupt in ons vermogen om (burger)oorlog af te wenden.

To sing or not to sing, that is the question

To sing or not to sing, that is the question

Baptistengemeente Deventer heeft langzaam een manier gevonden. Een manier om samenkomsten te houden, om gemeente te zijn, om verder te kijken… in deze tijd. We komen samen met maximaal dertig mensen per keer, we hebben op zondag twee vergelijkbare diensten, om 09.00 uur en om 11.00 uur. We hebben livestreaming en ons aangemeld bij 'kerkdienst gemist'. Daarnaast leggen we sterke nadruk op het netwerk van kleine groepen in de gemeente.

Halloween: Dood, waar is uw prikkel?

Halloween: Dood, waar is uw prikkel?

Morgen is het Hervormingsdag of… Halloween; ik vind het altijd grappig dat deze dagen samenvallen. Zo van: kies dan heden wat gij vieren wilt. Onder christenen wordt Halloween echter snel geassocieerd met morbide sentimenten en zelfs demonische praktijken.

Een nieuwe routine: wie is voor jou die ene?

Een nieuwe routine: wie is voor jou die ene?

De coronatijd zorgt voor een breuk in onze routines, in ons dagelijks leven en ook in het gemeente zijn. Met veel mensen bij elkaar komen kan niet. We zijn meer thuis. Hoe kunnen we zoeken naar nieuwe routines? Deze blog gaat over een mogelijk nieuwe routine: let op die ene persoon!

Zoek de vrede!

Zoek de vrede!

Vandaag, 21 september, is de Internationale Dag van de Vrede. Deze dag valt al ruim vijftig jaar binnen de zogenaamde Vredesweek. Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) nam daartoe in 1967 het initiatief. Nu organiseert PAX (voorheen Pax Christi) deze week, met impulsen aan kerken voor allerhande activiteiten, het vieren van een vredeszondag en collectes voor het vredeswerk. Doet er één Unie- of ABC gemeente hieraan mee? Ik betwijfel het.

Net als lego

Net als lego

Wat is het leuk om weer met Lego te spelen. Vooral samen met de kleinzoons. Vooral fantasie-bouwsels bedenken vind ik een uitdaging, zoals vliegende auto’s. Zeker nu er een veelheid van nieuwe blokjes beschikbaar is van allerlei vorm en kleur.

Botsende waarden

Botsende waarden

Na bijna drie maanden thuis gewerkt te hebben was ik afgelopen week weer onderweg. Te gast in een verpleeghuis om een intervisiegroep te begeleiden. Artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten als ook diëtistes gingen met elkaar in gesprek over de ervaringen in de afgelopen periode. Ook in dit verpleeghuis waarde het COVID-virus rond. Enkele mensen zijn overleden. Een flink aantal medewerkers besmet geweest. Indrukwekkende verhalen werden gedeeld.

Loslaten en creativiteit ontdekken

Loslaten en creativiteit ontdekken

Toen ik aan deze blog begon, zat ik met gemengde gevoelens. Enerzijds voelde ik de urgentie van deze tijd, waarin we in een situatie terecht zijn gekomen waardoor we als kerk ons kunnen uitstrekken naar God en nieuwe mogelijkheden mogen ontdekken voor ons leven en onze gemeente. Maar anderzijds voelde ik ook de grote impact die de coronatijd heeft op mijn leven en op de levens om mij heen. Iets daarvan lazen we al in de bijdrage van Oeds, Daniël, Erik, David en Jan Martijn.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024