Blog

Inspirerend, confronterend en actueel

Hier tref je verschillende blogs aan over kerk, maatschappij en actualiteit, geschreven door medewerkers, studenten en gastauteurs.

Martelaren: sterven voor je geloof

Martelaren: sterven voor je geloof

Op 19 november vinden de eerste McClendon Lectures plaats op het Baptist House in Amsterdam. Deze lezingen zijn verbonden met de James Wm. McClendon Chair, de leerstoel voor evangelische en baptistische theologie die ik bekleed op de Vrije Universiteit. Dit jaar worden de lezingen verzorgd door Reggie Williams, een ‘black theologian’ uit Chicago, die met name zal spreken over Martin Luther King. King werd 50 jaar geleden vermoord vanwege zijn activiteiten tegen rassenscheiding in Noord-Amerika.

In de marge of in de meerderheid

In de marge of in de meerderheid

Een middag in Lviv, Oekraine. Een middagwandelingetje na de lunch om de stad te ontdekken, een mooie stad met een rijke geschiedenis. Ik loop de kathedraal in, ben daar even en struin vervolgens een park door. Dan naar binnen, de workshop begint. Verzoening, een actueel en relevant thema in Oekraine, een land vol spanningen en met meerdere gezichten.

Mijn naam en ik

Mijn naam en ik

Deze maand hadden we met onze (missionaire) wijkkerk De Lunch een bijeenkomst rondom het thema ‘Mijn naam en ik’. Het was de eerste in een reeks over identiteit, waarmee we nadenken over wie we zijn en willen ontdekken hoe God naar ons kijkt.

Kerk in de krant

Kerk in de krant

Gemeenten vormen in principe geen besloten groep, maar zijn altijd op zoek naar manieren om nieuwe mensen te bereiken. Door regelmatig persberichten aan lokale en regionale media te sturen, breng je mensen in je stad of dorp van het bestaan van je gemeente op de hoogte en geef je hen een indruk van wie jullie zijn.

Recept voor blijdschap

Recept voor blijdschap

In 2012 startte ik samen met buurtgenoten in mijn vrije tijd met een buurtkerk in de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier. Door de jaren heen hebben ervaringen met pionieren mij een nieuw venster gegeven op het christelijk geloof en op de Bijbel. Een van die ervaringen is samen eten met mensen van verschillende achtergronden.

Project van een vader

Project van een vader

Veel ouders zien kinderen als project(ie) van zichzelf. Nee, dat is geen opvoedkundig ideaal, zal menig pedagoog je kunnen vertellen. Maar: Ja, toch maak ik me er schuldig aan. Dinsdag viel dat kwartje…

Jezus' tempelkritiek

Jezus' tempelkritiek

Het allerleukste van onderwijs is dat je er bovenop zit als studenten zich ontwikkelen en tot nieuwe inzichten en vaardigheden komen. Enkele maanden geleden was dit goed merkbaar bij het vak Bijbelse Theologie van het Nieuwe Testament, een vak waarin een belangrijk thema in de opbouw van het Nieuwe Testament wordt gevolgd. Dit jaar ging het over ‘de tempelkritiek van Jezus’, een sleutelthema om een visie te ontwikkelen op Jezus en de vroege christenen.

Antigif tegen 'virus van kerk-afscheidingen'

Antigif tegen 'virus van kerk-afscheidingen'

In de afgelopen maand woonde ik een paar bijeenkomsten binnen het netwerk van kerken bij die het vermelden waard zijn. De besturen van de Raad van Kerken en MissieNederland hielden een gezamenlijke bijeenkomst om over de toekomst van beide organisaties na te denken. 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024