LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Studiebeurs voor een baptistenstudent uit een ontwikkelingsland

Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij het project Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren.

De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar hij of zij naderhand naar terugkeert. Daarom willen we graag jaarlijks een baptistenstudent over laten komen.

De impact

hruaiaHruaia Kianghte woont in India. Enkele jaren geleden was hij de eerste student die we vanuit Breuken en Bruggen begeleidden. “Het waren westerse kerken die ooit het christendom naar derdewereldlanden brachten en die invloed wordt nog altijd sterk ervaren. Ik vond het erg motiverend om christenen in Nederland te leren kennen en hun diensten te bezoeken; daardoor kreeg ik een beter beeld van de kerk in Europa. Tegelijk mocht ik mijn verhaal delen en bleek ik daarmee ook iets voor de mensen in Nederland te kunnen betekenen. Dat gaf me veel zelfvertrouwen.” Hruaia is inmiddels promovendus van Henk Bakker en hoopt volgend jaar te promoveren. 

phoo2In 2013 kwam de studente Phoo Plet uit Myanmar naar Nederland. Ze vertelt: “Het contact met studenten uit andere landen vond ik ontzettend waardevol. Ik hoorde over hun situatie en achtergrond en maakte kennis met hun interpretatie van allerlei theologische vraagstukken. Dat geeft je onvermijdelijk nieuwe inzichten en helpt je om met een kritische blik naar je eigen context te kijken. Verder heb ik heel erg genoten van de bibliotheek met de grote hoeveelheid studiemateriaal. Wat een rijkdom!


Wederkerig

Met het project Breuken en Bruggen versterken we de baptistengemeenschap in het land van herkomst, maar we brengen de student ook in contact met één of enkele Nederlandse gemeenten. Een gemeente kan dit contact naar eigen wens invullen en op die manier ook zelf profiteren van de rijkdom om over grenzen heen te kijken. In Utrecht Silo leidde dat tot een hartverwarmend, blijvend contact met studente Adianez Ponce uit Cuba én met haar gemeente in Matanzas. Zo liet de gemeente Adianez nogmaals voor haar studie naar Nederland komen en bezocht voorganger Arjan Noordhoek al verschillende keren de gemeente in Cuba. In 2016 overhandigde hij daar als symbool van verbondenheid een duplicaat van de paaskaars van Silo. “We kunnen heel praktisch collecteren zoals we in afgelopen jaren hebben gedaan, maar het gaat niet alleen om geld: de baptisten van Matanzas rekenen er ook op dat ze niet vergeten worden in ons gezamenlijk gebed, omdat we broeders en zusters in Christus zijn.” 

adianezAdianez verwoordt het contact zo: "Jullie als Nederlandse baptisten kunnen met ons delen hoe het is om te leven in een vrij land, want Cubanen leven vrij geïsoleerd van de rest van de wereld. Wat wij als gemeenschap te bieden hebben, is de gastvrijheid waar we als Cubanen om bekend staan, en onze lach, onze blijdschap. Ook hebben we een prachtige liturgie en veel mooie nieuwe liederen. Ik heb gezien dat we veel overeenkomsten hebben en wil graag een brug van liefde slaan, zodat we onze gemeenschappen kunnen verrijken.

Hoe werkt het?

De student komt in de periode september-november naar Nederland. Voor een bedrag van 5000 euro kunnen we de reis, het verblijf en de studie betalen. Voor zover dit bedrag niet geheel uit de gemeenten komt, vullen we dat als Unie aan. Naast financiële middelen zijn we ook op zoek naar gemeenten die hem of haar ten minste één zondag wil ontvangen. De student wordt verder intensief begeleid door een van onze eigen docenten.
Meer informatie? Stuur een mail naar Marijn Vlasblom, onderwijscoördinator van het Baptisten Seminarium.

Studenten

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024